เนื่องจากว่าเมื่อวานไปไม่สบายเลยลา 1 วัน ไม่สบายก็ต่อเนื่องเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานั่นเอง วันนี้งานแรกที่ได้ทำคือการตัดข่าวจากหนังสือพิมพ์ ข่าวที่หาก็คือข่าวที่มีเรื่องแปลก ๆ  และที่น่าสนใจเพื่อนำไปออกรายการกึ่งสารคดีที่มีชื่อว่า  มันแปลกดีนะ  ข่าวที่หาได้วันนี้ มีประมาณ 4-5 ข่าว ส่วนใหญ่ก็มาจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ข่าวสด และมติชน    และสือบค้นหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต โดยเข้าเว็บไซต์ google.com  และหลังจากนั้นติดต่อกับกองประชาสัมพันธ์ของแต่ละจังหวัด ว่ามีข่าวอะไรที่น่าสนใจบ้าง โดยติดต่อทางโทรศัพท์ จำนวนเกือบ20 จังหวัดได้ และรับ-ส่งfax  หลังจากนั้นก็นั่งอ่านสคริปรายการมันแปลกดีนะ เพื่อศึกษา  และดูเทปรายการที่เพิ่งตัดต่อเสร็จ และเรียบเรียงเอกสารต่าง ๆ เช่นข้อมูลที่เตรียมออกรายการ  และเรียบเรียงเทปรายการที่ออกอากาศไปแล้ว