วันนี้ ผศ.ดร.นิโรบล กนกสุนทรรัตน์ ส่ง e-mail และภาพแผลของผู้ป่วยที่ได้ใช้ vacuum dressing มาให้ดิฉันดังข้อความข้างล่างค่ะ
   เรียน ดร.วัลลาที่เคารพ
   นิโรบลส่งรูปผลการใช้ portable vacuum bottle dressing (PVBD) มาให้ดู 2 รายนะคะ ราย
   แรกเป็น venous ulcer ที่เรื้อรัง ทำท่าดีขึ้นแล้วกลับเลวลง กลับไปกลับมานาน 5 ปี รักษาด้วย
   PVBD เปลี่ยนแผลทุก 2 วัน ร่วมกับให้ Bed rest (รักษาแบบผู้ป่วยใน) แผลเปลี่ยนจากรูปที่ 1
   เป็นรูปที่ 3 ใช้เวลา 12 วัน จึงให้ผ.ป.กลับบ้าน ก่อนกลับบ้าน ปิดด้วย hydrocolloid dressing
   และพันด้วย short stretch bandage ผ.ป.มาพบแพทย์ตามนัดที่ OPD อีก 2 วันต่อมาพบว่า
   แผลปิดสนิท
   รายที่ 2 เป็นแผล open abdomen ซึ่งทำแผลด้วย gauze dressing แผลแฉะมากต้องเปลี่ยน
   แผลและผ้าถุงวันละหลายครั้ง ผ.ป.ไม่กล้าลุกจากเตียง เมื่อปิดด้วย PVBD แผลไม่เปียกแฉะ
   ผ.ป.กล้าลุกออกจากเตียง รู้สึกว่าช่วยกระชับแผลเวลาเดินจึงเดินได้อย่างสะดวกจนแพทย์ให้
   กลับบ้านได้ในวันรุ่งขึ้น และนัดมาเปลี่ยนแผลสัปดาห์ละ 2 ครั้ง แผลเปลี่ยนจากรูป 4 เป็นรูป 6
   ใช้เวลา 10 วัน
 
 

 ภาพที่ 1

จากข้อมูลของอาจารย์นิโรบล ใช้ vacuum dressing แล้วแผลดีขึ้นนะคะ แต่สงสัยว่าอาจจะเกิดความผิดพลาดอะไรสักอย่างขณะที่อาจารย์ส่ง e-mail เพราะดิฉันได้รับรูปภาพมาเพียงรูปเดียวเป็นภาพที่ 1 รบกวนอาจารย์นิโรบลส่งมาใหม่นะคะ

วัลลา ตันตโยทัย วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๘