มหาวิทยาลัยกับงานวิจัย การปรับเปลี่ยนเพื่อภารกิจสร้างสรรค์ปัญญา ตอน 5 (5)

การเสาะหาอาจารย์ ก็เช่นเดียวกับผู้บริหาร ต้องเริ่มที่การกำหนดภารกิจอย่างชัดเจนก่อน แล้วจึงเสาะหาผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่ง

         < เมนูหลัก >

         ตอน 5 (5)

         ปรับเปลี่ยนเชิงโครงสร้างมหาวิทยาลัย ภารกิจหลักสร้างสรรค์ปัญญา

         การสร้างและเสาะหาอาจารย์

         ระบบสำหรับสร้างอาจารย์ คือ โครงการบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาเอกที่มีคุณภาพตามมาตรฐานนานาชาติ และกิจกรรมฝึกอบรมการวิจัยระดับหลังปริญญาเอก คนที่เข้ามาอยู่ในกระบวนการนี้ ส่วนหนึ่งคือ ผู้มีความเหมาะสมที่จะเป็นอาจารย์หรือนักวิจัยต่อไป

         อาจารย์ที่มีความสามารถสูง จะต้องทำหน้าที่ส่งเสริมแรงบันดาลใจของคนเหล่านี้ต่อการสร้างสรรค์เชิงวิชาการ สร้างบรรยากาศวิชาการ และทำหน้าที่เป็นกระจกเงาส่องให้ผู้มีศักยภาพเหล่านี้ได้รู้จักตัวเอง ทั้งในแง่ของความสามารถ ความถนัด และความชอบ

         ไม่ว่าจะเป็นด้านอาจารย์ หรือด้านศิษย์ มหาวิทยาลัยควรเลิกใช้วิธีการ “ประกาศรับ” เพียงอย่างเดียว เพราะเป็นวิธีการแบบ “ตั้งรับ” เกินไป ควรมีวิธีการเชิงรุกร่วมด้วย นั่นคือ ใช้วิธี “เสาะหา” “เชื้อเชิญ” ร่วมด้วย เพื่อให้ได้คนที่เก่งจริง ๆ มาทำงาน โดยศิษย์ก็คือผู้ทำงานวิชาการ

         และต้องไม่ลืมระมัดระวัง “วังวนทางวิชาการ” (Inbreeding) ด้วย โดยพยายามหลีกเลี่ยงการรับอาจารย์จากคนที่จบจากสถาบันนั้นเองโดยตรง

         บางมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกามีกติกาว่า จะไม่รับอาจารย์จากผู้จบปริญญาเอกจากภายในหน่วยงานเอง ยกเว้นจะมีเหตุผลพิเศษจริง ๆ

         การเสาะหาอาจารย์ ก็เช่นเดียวกับผู้บริหาร ต้องเริ่มที่การกำหนดภารกิจอย่างชัดเจนก่อน แล้วจึงเสาะหาผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่ง

         บทความพิเศษ ตอน 5 (5) นี้ได้ จากหนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ ปีที่ 9 ฉบับที่ 2809 (107) 30 พ.ค. 39 พิเศษ 6 (บทความไอที)

         เขียนโดย ศ.นพ.วิจารณ์  พานิช

         วิบูลย์ วัฒนาธร

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นเรศวรวิจัย-QA-KMความเห็น (0)