มหาวิทยาลัยกับงานวิจัย การปรับเปลี่ยนเพื่อภารกิจสร้างสรรค์ปัญญา ตอน 5 (2)

หากจะให้งานวิจัยเข้มแข็ง ต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้างอำนาจ ให้หัวหน้าโครงการวิจัยมีอำนาจบังคับบัญชาคนที่ร่วมอยู่ในโครงการ และมีอำนาจอนุมัติเงินวิจัยของโครงการนั้น

         < เมนูหลัก >

         ตอน 5 (2)

         ปรับเปลี่ยนเชิงโครงสร้างมหาวิทยาลัย ภารกิจหลักสร้างสรรค์ ปัญญา

         อำนาจของผู้บริหาร

         ผู้บริหารมหาวิทยาลัยในปัจจุบันมีอำนาจตามกฎระเบียบ และมีอำนาจที่จะใช้ หรือพลิกแพลงกฎระเบียบ แต่มีอำนาจน้อยที่จะผลักดันคุณภาพของผลงานวิชาการ เพราะแรงผลักดันจะถูกกระจายไปตามขั้นตอนต่าง ๆ จนอ่อนแรงไปหมด

         อำนาจบริหารในมหาวิทยาลัยปัจจุบันจึงเป็น “อำนาจเพื่อการบริหาร” ไม่ใช่ “อำนาจเพื่อความเจริญงอกงามของวิชาการ”

         อำนาจเพื่อความเข้มแข็งของงานวิจัย ต้องไม่ผ่านหลายขั้นตอน ไม่ไปรวมศูนย์อยู่ที่ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย คือ ต้องอยู่ที่หัวหน้าโครงการวิจัยนั้นเอง

         หากจะให้งานวิจัยเข้มแข็ง ต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้างอำนาจ ให้หัวหน้าโครงการวิจัยมีอำนาจบังคับบัญชาคนที่ร่วมอยู่ในโครงการ และมีอำนาจอนุมัติเงินวิจัยของโครงการนั้น
 

         บทความพิเศษ ตอน 5 (2) นี้ได้ จากหนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ ปีที่ 9 ฉบับที่ 2809 (107) 30 พ.ค. 39 พิเศษ 6 (บทความไอที)

         เขียนโดย ศ.นพ.วิจารณ์  พานิช

         วิบูลย์ วัฒนาธร

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นเรศวรวิจัย-QA-KMความเห็น (0)