มีการค้นพบฟอสชิลใน subfamily อยู่ในApinae มีอายุประมาณ 40 ล้านปี