เช้าวันนี้เริ่มงาน ด้วยการทำโครงการเสนอ อาจารย์ วิจิตร โดยที่ผมเลือกทำโครงการ การผลิตวีดิทัศน์ เรื่อง การสาธิตการทดลองทำเม็ดฝน  ขั้นนี้อาจารย์ จะตรวจดูก่อนว่าโครงการผ่านหรือไม่ แล้วค่อยมาเขียนบท   จากนั้นก็มาช่วย ชัยฤทธ์ capture งานของโรงเรียนราชวินิตต่อจากเมื่อวาน

จนอาหารเที่ยงผ่านไปอีกมื้อหนึ่ง

บ่ายมา capture ต่อ จากนั้น ก็ไปช่วย ฉายหนังที่ท้องฟ้าจำลอง ซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการฉาย ปรากฎว่าหนังที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ เป็นหนังที่มาจากประเทศ ฝรั่งเศส เป็นหนังเกี่ยวกับวิวัฒนาการของมนุษย์ตั้งแต่ สมัย มนุษย์โฮโมซาเปียน จนถึงปัจจุบัน ต้องยอมรับว่าหนังเรื่องนี้ดี จริง ๆ ดูไม่เบื่อเลยทั้งที่ ความยาว ตั้ง 90 นาที  จากนั้นมาช่วยสุพัชชาทำบัตรประจำตัวนักศึกษาฝึกงาน  จนเลิกงาน ......วันนี้ สวัสดีครับ