นันท์นภัส 463111049

Bees  กับ  Honey bees ต่างกันอย่างไรค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชมรมคนรักผึ้งความเห็น (2)

สมลักษณ์
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 

ภาษาไทยกับภาษาอังกฤษมีส่วนที่ต่างกัน สำหรับคนไทย คำว่า"ผึ้ง"น่าจะตรงกับภาษาอังกฤษว่า "Honeybees" (ควรเขียนติดกัน) หมายถึงผึ้งที่สะสมน้ำหวาน แต่ถ้าเป็นคำว่า "Bees" หมายถึงผึ้งอื่นๆ (ซึ่งไม่สะสมน้ำหวานไว้ภายในรัง) ในภาษาไทยอาจไม่ใช้คำว่าผึ้ง เช่น คำว่า "Carpenter bees"  แปลว่าผึ้งช่างไม้ ในภาษาไทย ใช้คำว่า "แมลงภู่" ครับ

สมลักษณ์
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 

ภาษาไทยกับภาษาอังกฤษมีส่วนที่ต่างกัน สำหรับคนไทย คำว่า"ผึ้ง"น่าจะตรงกับภาษาอังกฤษว่า "Honeybees" (ควรเขียนติดกัน) หมายถึงผึ้งที่สะสมน้ำหวาน แต่ถ้าเป็นคำว่า "Bees" หมายถึงผึ้งอื่นๆ (ซึ่งไม่สะสมน้ำหวานไว้ภายในรัง) ในภาษาไทยอาจไม่ใช้คำว่าผึ้ง เช่น คำว่า "Carpenter bees"  แปลว่าผึ้งช่างไม้ ในภาษาไทย ใช้คำว่า "แมลงภู่" ครับ