ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นมา เราได้แรงอาสามาช่วยกันมากมายทีเดียว

ตั้งแต่อาสาร่วมก่อตั้ง กรรมการอาสา อาสาตอบจดหมายเด็กๆ อาสาช่วยทำเว็บ อาสาช่วยตรวจบัญชี อาสาช่วยงานค่าย ฯลฯ  ทำให้พูนพลังยังคงอยู่ได้กับค่าดำเนินการ 10% ของเงินบริจาค

อีก 2 วัน เลขาฯจะไปเรียนทำบัญชีอย่างจริงจังกับ อาสาสอนบัญชี ซึ่งเป็นแม่ของกรรมการท่านหนึ่ง ที่เข้าใจบัญชีของสมาคมหรือมูลนิธิเป็นอย่างดีเพราะตัวเองก็ช่วยทำบันทึกการเงินให้กับสมาคมชื่อดังแห่งหนึ่งอยู่แล้ว

ภูมิใจที่เป็นหนึ่งในมูลนิธิที่สามารถดำเนินงานได้โดยใช้พลังกายและใจของคนหลากหลาย ไม่ต้องใช้เงินมากมายก็อยู่ได้ค่ะ