แรงอาสา

ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นมา เราได้แรงอาสามาช่วยกันมากมายทีเดียว

ตั้งแต่อาสาร่วมก่อตั้ง กรรมการอาสา อาสาตอบจดหมายเด็กๆ อาสาช่วยทำเว็บ อาสาช่วยตรวจบัญชี อาสาช่วยงานค่าย ฯลฯ  ทำให้พูนพลังยังคงอยู่ได้กับค่าดำเนินการ 10% ของเงินบริจาค

อีก 2 วัน เลขาฯจะไปเรียนทำบัญชีอย่างจริงจังกับ อาสาสอนบัญชี ซึ่งเป็นแม่ของกรรมการท่านหนึ่ง ที่เข้าใจบัญชีของสมาคมหรือมูลนิธิเป็นอย่างดีเพราะตัวเองก็ช่วยทำบันทึกการเงินให้กับสมาคมชื่อดังแห่งหนึ่งอยู่แล้ว

ภูมิใจที่เป็นหนึ่งในมูลนิธิที่สามารถดำเนินงานได้โดยใช้พลังกายและใจของคนหลากหลาย ไม่ต้องใช้เงินมากมายก็อยู่ได้ค่ะ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พูนพลังรายวันความเห็น (1)

ประชาสัมพันธ์ร่วมสร้างคนดี

- ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม เป็นวิทยากรอบรมธรรมะ โครงการอิ่มบุญ วุฒิสภา ๙๙๙ วัด เยาวชนปฏิบัติธรรม ระยะเวลา ๓ วัน ๒ คืน

๑. ค่ายวัยใส ใฝ่คุณธรรม นำพ้นภัย ยาเสพติด

๒. ค่ายพุทธบุตร

อบรมบุคลากรในหน่วยงาน

๑. การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

๒. พัฒนาจิต พิชิตงาน เบิกบานใจ สอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม อีเมล [email protected] โทรศัพท์ ๐๘๙๔๘๔๑๙๗๓