นที 8

สสวท

วันนี้เป็นวันอังคารวันนี้มาถึงที่สสวท 8.30 น. วันนี้ตื่นสายไปหน่อย แต่ก็ยังมาทัน งานที่ได้ทำในวันนี้ก็คือ เขียนโครงการ พิมพ์งาน ทำบัตรนักศึกษาฝึกงาน

งานเขียนโครงการ คืองานที่อาจารย์ดุสิดได้สั่งให้ทำวันนี้ไม่ค่อยมีงานเลยมาเขียนให้เสร็จ โดยโครงการ ที่ผมเขียน คือ โครงการ ขนาดภาพของการถ่ายภาพเคลื่อนไหว อาจารย์ให้ลองเขียนโครงการเพราะอาจารญย์ต้องการที่จะรู้พื้นฐานในการเขียนโครงการของพวกผม

ส่วนในงานด้านพิมพืงาน ก็จะเป็นเอกสารทั่วไปเช่น การถอดบท รายชื่อวิชา

ทำบัตรนักศึกษา

อาจารย์วิจิตรได้ให้ทำบัตรนักศึกษา โดยถ่ายรูปเพื่อนจากกล้อง ดิจิตอล แล้วนำมาตกแต่งใน Photo shop เพื่อนำมาใช้เป็นบัตรติดหน้าอก  ผมได้ร่วมทำงานกับสุพัชชา

สิ่งที่ได้รับ

1. ได้รู้จักการทำงานร่วมกับผูอื่น

2. ได้รู้จักการวางแผนการทำงาน

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของนทีความเห็น (0)