ผึ้งที่อาศัยอยู่ในเขตหนาวจะมีขนเยอะไว้กักเก็บความร้อน