มหาวิทยาลัยกับงานวิจัย การปรับเปลี่ยนเพื่อภารกิจสร้างสรรค์ปัญญา ตอน 5 (6)

โดยมีดัชนีวัดความสำเร็จ คือ ความสามารถในการเขียนโครงการวิจัยขอทุนได้เป็นผลสำเร็จและสามารถหารายได้เข้ามหาวิทยาลัยได้จากค่าธรรมเนียม (Overhead) จากทุนวิจัยดังกล่าว ซึ่งมักกำหนดไว้ในอัตรา 25% - 40% ของงบประมาณดำเนินการทั้งหมดของโครงการวิจัย

         < เมนูหลัก >

         ตอน 5 (6)

         ปรับเปลี่ยนเชิงโครงสร้างมหาวิทยาลัย ภารกิจหลักสร้างสรรค์ปัญญา

         การพัฒนาอาจารย์

         อาจารย์ใหม่ ควรรับเข้ามาภายใต้ระบบการพัฒนาอาจารย์ โดยมีเป้าหมายว่าระบบการพัฒนาจะช่วยทำให้อาจารย์มีความเข้มแข็ง และความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณภาพและทุ่มเทอุทิศตนตามที่กำหนดไว้ และเติบโตทางวิชาการภายในเวลาที่กำหนด ซึ่งมักกำหนดไว้ 3 ปี

         โดยมีดัชนีวัดความสำเร็จ คือ ความสามารถในการเขียนโครงการวิจัยขอทุนได้เป็นผลสำเร็จและสามารถหารายได้เข้ามหาวิทยาลัยได้จากค่าธรรมเนียม (Overhead) จากทุนวิจัยดังกล่าว ซึ่งมักกำหนดไว้ในอัตรา 25% - 40% ของงบประมาณดำเนินการทั้งหมดของโครงการวิจัย

         การพัฒนาอาจารย์ด้านการวิจัย ทำโดยมหาวิทยาลัยมีทุนวิจัยให้แก่อาจารย์ โดยในทุนนั้นมีเงินทดแทนเงินเดือนส่วนที่ขาดด้วย มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกามักมีเงินเดือนให้อาจารย์เพียงปีละ 9 เดือน คนที่ต้องการเงินเดือนอีก 3 เดือน ก็ต้องรับทำงานพิเศษให้แก่มหาวิทยาลัยตามที่ตกลงกัน งานพิเศษอย่างหนึ่ง คือ ทำงานวิจัย

         โดยในทุนวิจัยที่มหาวิทยาลัยมีให้จะมีส่วนของเงินเดือนส่วนที่ขาดอยู่ 3 เดือนนั้นด้วย มหาวิทยาลัยจะบอกชัดเจนว่า ที่มีเงินสนับสนุนให้ฝึกทำวิจัยก็เพื่อให้มีประสบการณ์สำหรับออกไปต่อสู้แข่งขันในแวดวงวิจัย โดยเขียนโครงการวิจัยเพื่อรับทุนเอาเงินส่วนหนึ่งเป็นรายได้เข้ามหาวิทยาลัย

         มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกา ระบุเป็นนโยบายไว้ชัดเจนว่า ในเรื่องการวิจัยมหาวิทยาลัยมีนโยบายจ่ายเงินส่วนหนึ่งใช้เป็นเครื่องมือหารายได้เข้าสู่มหาวิทยาลัยเป็นเงิน 10 เท่าของที่ลงทุน

         การพัฒนาอาจารย์จะต้องมีวิธีการและเป้าหมายที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม และเป็นการพัฒนาให้เติบโตปีกกล้าขาแข็ง สามารถหารายได้เลี้ยงมหาวิทยาลัยได้

         บทความพิเศษ ตอน 5 (6) นี้ได้ จากหนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ ปีที่ 9 ฉบับที่ 2809 (107) 30 พ.ค. 39 พิเศษ 6 (บทความไอที)

         เขียนโดย ศ.นพ.วิจารณ์  พานิช

         วิบูลย์ วัฒนาธร

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นเรศวรวิจัย-QA-KMความเห็น (0)