เรียนถามท่านอธิการบดี มอ., ท่าน รองฯ พิชิต, ดร. ธวัชชัย และ ดร. จันทวรรณรวมทั้งคุณเมตตา   

        เรียนถามท่านอธิการบดี มอ., ท่าน รองฯ พิชิต, ดร. ธวัชชัย และ ดร. จันทวรรณ รวมทั้งคุณเมตตา ว่า GotoKnow ประสบความสำเร็จขนาดนี้    มอ. น่าจะจัดงานฉลองครบ ๒ ปี     โดยจัดเป็นกึ่งงานประชุมวิชาการของ บล็อกเก้อร์ และนัก Media 2.0 ทั้งหลาย 

        ผมเสนอให้ มอ. เป็นเจ้าภาพ    ตั้งคณะทำงานจัดงานขึ้นมาชุดหนึ่ง     กำหนดวัตถุประสงค์ของงานให้ชัด     และหาทางเชิญให้มหาวิทยาลัย/หน่วยงานอื่นส่งคนเข้าร่วมประชุม     สคส. อาจสนับสนุนโดย
            ๑. มาร่วม
            ๒. ให้ scholarship เป็นค่าเดินทางส่วนหนึ่ง แก่ผู้มีผลงานเด่น หรือมี paper เหมาะสม     ประมาณ ๑๐ ทุน

        เนื่องจากจัดที่ มอ.   คนของ มอ. จะมีโอกาสเข้าร่วมมากที่สุด    มอ. จึงจะได้รับประโยชน์มากที่สุด

         ฝาก ดร. ธวัชชัย - จันทวรรณ และคุณเมตตาถามท่านอธิการบดี และรองอธิการบดีด้วยนะครับ


วิจารณ์ พานิช
๑๒ ม.ค. ๕๐
แก่งกระจาน