รายงานการเบิกจ่าย-อธิการบดี ปีงปม.2550(ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2549)