การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา

เม็กดำ 1
ในความเห็นผมในฐานะ ผู้ปฎิบัติ เห็นว่า หลักการในร่างกฎกระทรวง ฯ เป็นสิ่งที่ดีมากและเหมาะสมกับการนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการศึกษา เพียงแต่ ความเป็นอิสระและคล่องตัว มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่

               วันนี้  ( 12    มกราคม   2550)    ได้เข้าประชุมเรื่องการเตรียมการดำเนินการนำร่องตามร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา   ..  ……………   ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบร่างกฎกระทรวง   ดังกล่าวแล้ว   สาระสำคัญ  ได้กำหนดให้กระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาด้านวิชาการ  ด้านงบประมาณ  ด้านการบริหารบุคคล   ด้านการบริหารทั่วไป  ไปยังคณะกรรมการและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาโดยตรง             

  หลักการสำคัญที่ระบุไว้ในร่างกฎกระทรวงนี้  มี  6  ข้อ ได้แก่

                   1.    
ยึดและดำรงหลักเอกภาพด้านมาตรฐานและนโยบายด้านการศึกษา
                  
                  
2.       มีความเป็นอิสระและความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งขีดความสามารถและความรับผิดชอบของผู้รับการกระจายอำนาจ

                  3.    
มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่

                  4.    
มุ่งให้เกิดผลสำเร็จอยู่ที่สถานศึกษา โดยเน้นให้สถานศึกษามีความเข้มแข็ง เพิ่มความคล่องตัวให้การดำเนินการที่กระจายอำนาจทั้งสี่ด้านไปยังสถานศึกษามากที่สุด

                 5.    
เพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพให้แก่สถานศึกษา

                 6.    
มอบหมายให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการเป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องนั้นๆโดยตรง    


            
ในการนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต  2    จึงได้จัดประชุมหารือเพื่อเตรียมการในโรงเรียนที่เข้าข่ายตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการ  กำหนด  ซึ่งจะมีโรงเรียนส่วนหนึ่งได้ดำเนินการนำร่องก่อน          


          
ในภารกิจครั้งนี้ โรงเรียนบ้านเม็กดำ ได้รับพิจารณาเบื้องต้นให้เป็นโรงเรียนนำร่องเพื่อดำเนินการในการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา  ร่วมกับเครือข่ายในพื้นที่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 
2   ในความเห็นผมในฐานะ ผู้ปฎิบัติ   เห็นว่า หลักการในร่างกฎกระทรวง ฯ   เป็นสิ่งที่ดีมากและเหมาะสมกับการนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการศึกษา   เพียงแต่ ความเป็นอิสระและคล่องตัว มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ มุ่งให้เกิดผลสำเร็จอยู่ที่สถานศึกษา โดยเน้นให้สถานศึกษามีความเข้มแข็ง เพิ่มความคล่องตัวให้การดำเนินการที่กระจายอำนาจทั้งสี่ด้านไปยังสถานศึกษามากที่สุด    จะต้องเป็นพันธะสัญญาต่อกันที่ทุกคนต้องไม่ลืมหรือแกล้งลืม  เมื่อลงสู่การปฏิบัติ        


               
การประชุมครั้งนี้จบลงด้วยการรับรู้ ซึ่งจะต้องเรียนรู้อีกมากมาย แต่อย่างไรก็ตาม ผมรู้สึกดีใจที่ปีนี้กระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้ของขวัญวันเด็ก ด้วยการให้ความสำคัญต่อกฎกระทรวงฉบับนี้  และ วันนี้ที่เม็กดำ พวกเราพร้อมที่จะสานฝันให้การศึกษาไทยเป็นไปอย่างมีคุณค่า 
     
 

ถึงแม้ว่าพวกเราจะเป็นส่วนเล็กๆของแวดวงการศึกษาไทย
…..ก็ตาม                  

           
และทุกท่านมีความเห็นอย่างไรในเรื่องนี้….ครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้ในท้องถิ่น

คำสำคัญ (Tags)#มหาชีวาลัยอีสาน#โรงเรียนบ้านเม็กดำ

หมายเลขบันทึก: 72365, เขียน: 12 Jan 2007 @ 20:22 (), แก้ไข: 07 Jun 2012 @ 22:29 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก


ความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 

มาเยี่ยม  ชื่นชมเพื่อเป็นโรงเรียนตัวอย่างครับ

โดยคนเก่งร่วมด้วยช่วยกันหลายด้าน

เขียนเมื่อ 
  • ชื่นชมโรงเรียนนี้ครับ หลังจากได้ยินเรื่องราวของโรงเรียนนี้มามากพอสมควร
  • ร่วมเป็นกำลังใจให้ครับ
  • และในฐานะที่ผมเรียนอยู่ที่ ศึกษาศาสตร์ มน. พิษณุโลก หากช่วยเหลือท่านได้ประการใด บอกผมมาโดยตรงเลยนะครับ รับปากว่าจะช่วยท่านอย่างเต็มที่ ให้สมกับความตั้งใจของอาจารย์ที่มีต่อวงการการศึกษาไทย
  • ขอบคุณครับ
เขียนเมื่อ 

เรียน   ท่าน  ดร.อุทัย  ที่เคารพ

  • ผมได้เรียนรู้อะไรหลายเรื่องจากงานเขียนของท่าน
  • ขอบพระคุณอย่างสูงที่ท่านให้กำลังใจ  รับ
เขียนเมื่อ 

เรียน  คุณบีเวอร์

  • ขอบคุณที่ให้กำลังใจ
  • ขอบคุณในไมตรีจิต 
  • ขอให้สำเร็จในทุกสิ่งที่คิดและทำ     ครับ