เมื่อวานนี้ 11 มค. 2550 คุณยุพิน โทรเข้ามา
เป็นcase ที่บัตรประชาชนของเขาขึ้นต้นด้วยเลข 8 และขณะนี้กำลังเตรียมตัวเพื่อสอบผู้พิพากษาอยู่ สมัครไปแล้วแต่ทางกต.ยังไม่ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
เขาเลยไม่แน่ใจว่า เขาจะสามารถสอบเป็นผู้พิพากษาได้หรือไม่เพราะการที่บัตรประชาชนขึ้นต้นด้วยเลข 8 เป็นกรณีคนต่างด้าวที่ได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมาย
แต่เขาเกิดในประเทศไทยเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2518 มีหนังสือรับรองสถานที่เกิดออกโดยอำเภอเมืองนครพนม
บิดานายทวี เกิดในประเทศไทย มีสูติบัตรเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2490  จากนายถาย - นางแหลน
มารดานางสุภาพร เกิดในประเทศไทย มีสูติบัตรอพยพเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2493 จากนายหง่าย -นางงา