จากชื่อบันทึกนี้เป็นคำถามที่ผมถามภายในใจ ผ่านออกมาทาง blog ซึ่งจริงๆ แล้วถ้าดูผิวเผินก็คงไม่มีอะไรน่าสนใจ ...ผมมีเหตุผลอย่างนี้ครับ (ยอมเสียวันเขียน Blog ตั้ง 2 วัน)

         1. มีคุณลิขิตไปด้วย : การเป็นคนพูดแล้วจะไม่ได้จดประเด็น เพราะผมมีคุณลิขิตที่ สว. ไปด้วย (ให้เดาว่าเป็นใคร?) ติดตามจาก Blog ด้านล่างนี้ครับ


        2. รอ... หลังจากที่หว่านเมล็ดพันธุ์ KM ใน มมส. ทั้ง 2 แห่ง ดังนี้คือ วันที่ 10 ม.ค. 2550 ที่ สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช และ วันที่ 11 ม.ค. 2550 ที่กองกิจการนิสิต  เหตุผลก็คือ.. ผมรอให้ท่านอื่นๆ มารดน้ำ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย เพราะนั้นเป็นสภาพแวดล้อมของแต่ละแห่งเอง เหมือนกับ KM ที่ต่างที่ก็ต่างบริบท สภาพแวดล้อมไม่เหมือนกัน ...ผมทำได้เพียง นำเมล็ดพันธุ์ KM ไปให้ท่านเหล่านั้น ปลูก แล้วก็ใส่ใจ รักที่จะปลูกต้นไม้(KM) ต้นนี้ให้มีชีวิตต่อๆ ไป ...อย่างยั่งยืน!

บันทึกนี้ผมถือว่าเป็น AAR ข้อสุดท้ายเลยแล้วกันครับ : นั่นคือแล้วจะกลับไปทำอะไร?
           คำตอบก็คือ ...ไม่ทำอะไร แต่จะรอให้เกิด การต่อยอดทางความคิด ทางการปฏิบัติ ในลักษณะของเครือข่ายให้เกิดขึ้นให้ได้

คำตอบบันทึกนี้...ก็มีเท่านี้แหละครับ..ขอบคุณครับ
วิชิต ชาวะหา