ตอนบ่ายสามวันนี้ คุณบอยโทรมาหาผมเพื่อไปทำเอกสารฯ ที่คณะสหเวช ผมขับรถไปถึงไม่เกิน ๑๐ นาทีหลังจากรับโทรศัพท์...

   ขณะขับรถไป เห็นวิวหนึ่งสวยมาก เห็นมาหลายครั้งแล้วเหมือนกัน แต่แสงไม่ดี...วันนี้ดูสดใสดี...เลยเดินย้อนกลับมาถ่าย ๒ ภาพ..กะว่าจะมาทำภาพ panorama (pan = all) หมายถึงภาพมุมกว้าง

   พอกลับมาจากสหเวชฯ ผมก็ลองมาจัดภาพดู มีลำดับดังต่อไปนี้ครับ

  • เปิดภาพด้วย microsoft office picture Manager 
  • จัดแสงทั้งสองภาพให้มีแสงใกล้เคียงกัน
  • แล้ว copy ไปภาพไปใส่ใน power point....
  • จัดภาพให้ซ้อนกันได้พอดี (ย่อ-ขยายภาพ)....
  • เปิด slide show
  • เมื่อภาพ show ขึ้นมา กดปุ่ม print screen (ภาพจากหน้าจอจะถูก copy ไว้..เก็บไว้ในหน่วยความจำของเครื่อง)
  • เปิดโปรแกรม Paint...และคลิกขวาที่เมาท์ paste ภาพลงไป
  • Save ภาพไปไว้ที่ Desktop
  • เปิด Program microsoft office manager ขึ้นมา......crop ภาพตรงส่วนที่ต้องการ (ตัดภาพส่วนที่ไม่ต้องการออกไป)
  • save ภาพไว้ Upload ขึ้นที่ GotoKnow....

    ผลของภาพ...เป็นแบบที่นำมาให้ชมกันครับ

 

panorama สหเวช+ทันตะ
ภาพ Panorama จากซ้ายคณะสหเวชศาสตร์,
คณะทันตแพทย์ศาสตร์ และ อาคารขาวๆ ที่เห็นในภาพ 
คือ อาคารหอพักบุคลากร

   

     จากภาพต้นฉบับ ๒ ภาพครับ ดังนี้

ภาพที่ ๑ ภาพววิวทันตแพทย์ ภาบที่ ๒ 
   

 

BeeMan

BeeMan