5R                  

               โลกใบนี้ถ้าขาดตัวย่อ ชีวิตของผู้คนอาจจะขาดสีสัน ลองคิดดูซิว่า เราเจอะเจอกับตัวย่ออะไรกันบ้าง ข้อเขียนครั้งนี้ก็เกี่ยวกับตัวย่อเหมือนกัน แต่เป็นตัวย่อที่ต้องขยาย

                เมื่อชีวิตรู้สึกไม่มีความสุขกับงานที่ทำ วันหนึ่งก็ได้กัลยาณมิตรผู้หนึ่งช่วยเปิดทางสว่างให้ ด้วยการให้ตัวย่อ 5 R 

R1   = Role

R2   = Responsibility
R3   = Relation
R4   = Routine
R5   = Respect

             
                Role หรือบทบาทหน้าที่ คือ การใคร่ครวญถึงบทบาทหน้าที่ของเรา ว่ามีแค่ไหน เพียงไร เราทำหน้าที่ให้สมกับที่ได้รับมอบหมายหรือไม่ ทำหน้าที่ของเราดีที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วหรือไม่

               Responsibility คือ ความรับผิดชอบ เมื่อมีหน้าที่ตาม R แรก ก็ต้องรับผิดชอบต่อหน้าที่ของเราให้เต็มที่ Role กับ Responsibility จึงมักจะเดินควบคู่ไปด้วยกันเสมอ

                Relation คือ ความเกี่ยวข้อง หรือความสัมพันธ์ การปฏิบัติงานใดๆ ก็แล้วแต่ มักจะปะทะสังสรรค์กับผู้คนเสมอ ดังนั้น การจะหลีกเลี่ยงไม่มีความสัมพันธ์กับ คน นั้นจึงเป็นไปได้ยาก หาก ณ ขณะหนึ่งที่รู้สึกย่ำแย่กับความสัมพันธ์ของผู้คน ก็ต้องกลับไปมองว่า เรามีหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ต้องสานสัมพันธ์กับบุคคลนั้นหรือไม่ และนั่นจะเป็นคำตอบบอกเราว่า เราต้องรับผิดชอบต่อหน้าที่ของเรา

                Routine เราอาจจะเคยได้ยินว่าทำงานตาม Routine นั่นหมายถึง การทำงานตามสายงานปกติ การดำเนินไปตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบ เช่น จากลูกน้องขึ้นสู่ผู้บังคับบัญชาลำดับที่ 1 จากผู้บังคับบัญชาลำดับที่ 1 ขึ้นสู่ผู้บังคับบัญชาลำดับที่สูงขึ้นไปอีก เป็นต้น ในแง่นี้ อาจหมายความอีกนัยหนึ่งคือ การไม่ก้าวก่ายงานซึ่งกันและกัน เมื่อใดที่ไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เราทำนั้น จะก้าวก่ายงานของผู้อื่นหรือไม่ ให้กลับไปทบทวนงานตาม Routine ของเราอีกครั้ง

                Respect การให้ความเคารพ ในที่นี่คือ เคารพในฐานะผู้ร่วมงาน อาจไม่ถึงขั้นต้องเคารพและนับถือ แต่เพื่อความสัมพันธ์อันราบรื่นในการทำงาน เราต้องมีความเคารพซึ่งกันและกัน อันจะเชื่อมโยงถึงการทำงานตาม Routine ด้วย เพราะการทำงานโดยไม่ก้าวก่ายกันนั้น นับว่าเป็นการเคารพในระดับหนึ่งแล้ว                  

                ทุกวันนี้ เวลาอารมณ์หมั่นไส้ใครเริ่มบังเกิด ก็จะพยายาม (อย่างยิ่ง) ที่จะหวนไปไล่นึกถึง 5 R อย่างน้อย แม้คิดเข้าข้างตัวเองว่าตนทำถูกแล้ว แต่ความพลุ่งพล่านก็ลดลง เพราะมัวแต่เสียเวลานึกความหมายของ 5R อยู่ 555555555   ^0^  

(ขอบคุณอาจารย์สมพร  กิ่วแก้ว ที่นอกจากจะปันความรู้เรื่อง 5R แล้ว ยังบอกด้วยว่า แผ่เมตตา เข้าไว้นะน้อง แล้วจะดีเอง)