“โรงเรียนชาวนา”

  ติดต่อ

  เกษตรอินทรย์ กศน.อำเภอบางปลาม้า  
กระบวนการจัดการเรียนรู้ของศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอบางปลาม้า  ที่มุ่งเน้นให้ชาวนาได้ปรับเปลี่ยนวิธีการทำนาจากการใช้สารเคมี  หันมาใช้เกษตรชีวภาพแทนโดยจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ชาวนา  ได้เรียนรู้ระบบนิเวศน์วิทยา   การทำสารอินทรีย์ชีวภาพเข้าทดแทน  จะทำให้ชาวนาสามารถลดต้นทุนการผลิต  มีรายได้เพิ่มขึ้น  สุขภาพดีขึ้น  ซึ่งเป็นไปตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

            ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ดังกล่าว  ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอบางปลาม้า ได้มุ่งเน้นในเรื่องการดำเนินการตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง บูรณาการเข้ากับเนื้อหาของหลักสูตรของโรงเรียนชาวนา โดยให้ชาวนาได้มีกรอบแนวความคิดหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างถูกต้อง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศิลปศักดิ์

หมายเลขบันทึก: 72106, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-16 23:16:23+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #ความพอเพียง#คือความพอประมาณ#ความมีเหตุผล

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)