เมื่อ 2 วันก่อน  ตอนวิ่งออกกำลังตอนเช้ามืด  ฟังวิทยุ FM101 เขาไปสัมภาษณ์ประธานและรองประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ  ผมจึงถามตัวเองว่าหัวใจสำคัญของการเมืองไทยคืออะไร

         คนไร้เดียงสาทางการเมืองอย่างผมตอบว่า   คือการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของการเมือง   จากการเมืองแบบตัวแทน  เน้นการเลือกตั้ง   แล้วมอบอำนาจเบ็ดเสร็จให้ผู้แทนไปดำเนินการ   เปลี่ยนไปเป็นมีทั้งการเมืองภาคตัวแทนและการเมืองภาคประชาชน

         การเมืองภาคประชาชนหมายความว่า   แม้จะมีการเมืองภาคตัวแทน  มีผู้แทน   แต่ประชาชนก็ยังมีสิทธิและมีเสียงที่จะขับเคลื่อนขบวนการสาธารณะ   เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็นเป็นสุข

         การเมืองยุคต่อไปประชาชนจะต้องเป็นผู้ลุกขึ้นมาดำเนินการกิจการสาธารณะมากขึ้น   กฎหมายรัฐธรรมนูญต้องเปิดช่องให้ประชาชนได้ทำกิจกรรมสาธารณะเชิงสร้างสรรค์อย่างสะดวกขึ้นกว่าในปัจจุบัน

วิจารณ์  พานิช
 11 ม.ค.50