เห็ดให้ผลผลิตดีสุขภาพจิตดี เป็ดคำพูดของพี่น้องชาวฟาร์มเห็ดอีสานแต่หากช่วงใดผลผลิตเห็ดไม่ดี ได้น้อย มักจะไม่ค่อยพอใจ สุดท้ายอารมณ์หงุดหงิดก็จะตามมาทันที (คนเพาะ)

โดยเฉพาะพี่น้องชาวฟาร์มเห็ดฟางในโรงเรือน ช่วงนี้ต้องพบกับอากาศที่หนาวเย็น ทำให้เห็ดไม่ออกดอก หรืออาจะออกเพียงเล็กน้อยจึงเป็นเหตให้กลุ้มใจเป็นอันมากสำหรับคนเพาะเห็ด เมื่อเห็ดออกมาน้อยจึงส่งผลให้ราคาของเห็ดฟางในท้องตลาดค่อนข้างแพง จึงเป็นการเสียโอกาสอย่างยิ่ง

เมื่ออุณหภูมิในโรงเรือนอยู่ระหว่าง 30 -35 องศาเซลเซียส จะทำให้เห็ดฟางออกดอกได้ดี แต่เมื่อเจอสภาพบรรยากาศที่หนาวเย็นเช่นนี้ จึงทำให้เส้นใยของเห็ดฟางชงักการเจริญเติบโตและไม่เกิดดอก

เกษตรกรจึงมีความกลุ้มใจเป็นอย่างยิ่ง ว่าจะอย่างไรจึงจะทำให้เห็ดฟางออกดอก ครั้นจะจุดไฟต้มน้ำร้อนปล่อยไอเข้าไปเหมือนตอนฆ่าเชื้อในโรงเรือน ก็กลัวสูญเสียต้นทุนมาก เนื่องจากโรงเรือนเพาะมีเพียงโรงเดียวไม่พอที่จะหมุนเวียนความร้อนต่อไปเรื่อยๆ

พ่อคำดี จากตำบลขี้เหล็ก อ.เมือง จ.อุบลราชธานี จึงแนะนำว่าหากโรงเรือนเห็ดไม่มาก เช่นมีหลังเดียวหรือ 2 หลัง อาจจะใช้กระทะไฟฟ้าต่อสายไฟฟ้าเข้าไปเพื่อต้มน้ำให้เดือดปล่อยเอาไอน้ำร้อนออกมาให้กระจายทั่วภายในโรงเรือนเพาะเห็ด รักษาอุณหภูมิตามที่เราต้องการ เห็ดจะออกดอกดีมาก แถมลงทุนต่ำอีกด้วย เพราะที่ผ่านมาตนเองใช้มาโดยตลอด

จากแนวทางของพ่อคำดีดังกล่าว จึงนับได้ว่าเป็นการจัดการความรู้ในอาชีพของตนได้ดีทีเดียว ลงทุนต่ำ แต่ให้ผลคุ้มค่า เนื่องจากเห็ดฟางจะเจริญเติบโตได้ดีในสภาพที่ร้อนชื้น การนำกระทะไฟฟ้าต้มน้ำเพื่อให้ได้ความร้อนชื้นจึงเป็นวิธีการที่มีความเหมาะสม ซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องชาวฟาร์มเห็ดนะครับ ผมทดลองแล้วได้ผลดีจริงๆ

ขอบคุณครับ

อุทัย   อันพิมพ์

11 มกราคม  2550