โครงการรณรงค์ลดละเลิกเหล้าบุหรี่ ชีวีมีคุณค่า

opgkm
.เป้าหมาย รณรงค์ลดละเลิกเหล้าบุหรี่ด้วยการใช้ดนตรีพื้นบ้านและดนตรีสากล

โครงการรณรงค์ลดละเลิกเหล้าบุหรี่ ชีวีมีคุณค่า

 

1.คำสำคัญ :     ลดปัจจัยเสี่ยง,รณรงค์

 

2.จังหวัด :         เลย

 

3.กลุ่มเป้าหมาย : เยาวชนใน นอกสถานศึกษา  400  คน และประชาชน  ที่เป็นผู้นำ    ชุมชน  ผู้นำองค์กรชุมชน  พ่อบ้าน-แม่บ้าน  ตลอดทั้งตัวแทนองค์กรภาครัฐและเอกชน  800  คน  รวมทั้งสิ้น  1,200  คน  ใน  3  ตำบลเป้าหมาย  ได้แก่  ตำบลปวนพุ  ตำบลหนองหิน  และตำบลตาดข่า  ในอำเภอหนองหิน จังหวัดเลย 

 

4.เป้าหมาย : รณรงค์ลดละเลิกเหล้าบุหรี่ด้วยการใช้ดนตรีพื้นบ้านและดนตรีสากล

 

5.สาระสำคัญของโครงการ : จากแผนพัฒนาจังหวัดเลยระยะ  5   ปี ( . .2545 – 2549)  พบว่า ในเขตพื้นที่เป้าหมายอำเภอวังสะพุง  อำเภอภูหลวง  กิ่งอำเภอหนองหิน  อำเภอผาขาว  อำเภอภูกระดึง และกิ่งอำเภอเอราวัณ มีสถานการณ์ปัญหาด้านสังคม  คุณภาพชีวิต  เน้นเรื่อง เหล้า บุหรี่ มีการแพร่ระบาด  ทั้งการจำหน่ายและเสพ อยู่ในระดับค่อนข้างมาก   มีคดีอาญาเกิดขึ้นและจับผู้ต้องหาเพิ่มขึ้น อันเนื่องมาจากการเหล้า บุหรี่ ในอัตราปีละ  9.75  %  และมีปัญหาการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก  จากข้อมูลนี้ทำให้นำไปสู่การริเริ่มโครงการรณรงค์ลดละเลิกเหล้าบุหรี่ ชีวีมีคุณค่า

 

6.เครื่องมือที่ใช้ : กิจกรรมคอนเสิร์ตรณรงค์ ลด ละ เลิก  เหล้า บุหรี่  ชีวีมีคุณค่า (8ครั้ง )หมุนเวียนไปตามที่ต่างๆซึ่งมีกิจกรรมย่อยดังนี้-การแสดงดนตรีพื้นบ้านและดนตรีสากลรวมพลังคนในชุมชน -อภิปราย / เสวนา เรื่อง ประสบการณ์และวิธีการใหม่ในการลด ละ เลิก เหล้า บุหรี่ ”- นิทรรศการ ที่ให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเรื่องพิษร้ายของเหล้า บุหรี่ และคุณภาพชีวิต กับเหล้าบุหรี่  -ประกวดวาดภาพสีดินเหนียว สะท้อนพิษร้ายของการดื่มเหล้า สูบบุหรี่  จากชีวิตจริงในชุมชน ระดับมัธยมศึกษาตอน ต้น ปลาย  ในสถานศึกษา  -การถามตอบปัญหาทางวิชาการ -ประกวดท่าเต้นรำออกกำลังกายเข้าจังหวะดนตรีและเสียงเพลง ยา  อย่าสูบ และ เทเหล้า  เผาบุหรี่ -ประกาศเกียรติคุณและเชิดชูผู้ลด ละ เลิก  เหล้า บุหรี่ ด้วยตนเอง -ประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเครือข่ายองค์กรชุมชนที่ควบคุม ดูแล กำกับ สมาชิกให้ลด ละ เลิก 

7.การจัดระบบ โครงสร้างกระบวนการทำงาน : แกนนำเครือข่ายศิลปะศิลปิน-ที่มีความสามารถในการแสดงดนตรีพื้นบ้านและดนตรีสากล / แกนนำครู/ แกนนำชุมชน/ผู้มีประสบการณ์ในการเลิกเหล้า บุหรี่สำเร็จ

 

8.ขอบเขตและระยะเวลาดำเนินโครงการ :1 กุมภาพันธ์ 2547 - 31 มกราคม 2548

 

9.การประเมินผลและผลกระทบ : โครงการนี้เป็นโครงการณรงค์ จึงได้ผลในภาพกว้างมากกว่าเชิงคุณภาพ ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการเป็นวัตถุประสงค์ประกอบการจัดกิจกรรมมากกว่าจึงมีมากและเป็นภาพมิติเดียว ซึ่งโครงการทำให้เป็นข้อมูลแต่ก็ได้ประโยชน์และวัดผลได้ไม่มากโครงการนี้ในส่วนการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มเป้าหมายอาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นในการจุดประกายให้เกิดความตระหนักเรื่องของโทษและพิษภัยจากบุหรี่เหล้าผ่านการรณรงค์ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นยังไม่ชัดเจนเพราะเป็นการรณรงค์ในวงกว้างและมีระยะเวลาเพียง 1 ปี อย่างไรก็ตามสิ่งที่เกิดขึ้น(ผลกระทบ)กับศิลปินคนทำโครงการมีความน่าสนใจ

 

10.ความยั่งยืน : ไม่มี เพราะ เป็นการรณรงค์ในวงกว้างและมีระยะเวลาเพียง 1 ปี

 

11.จุดแข็ง และอุปสรรค : การใช้ดนตรีเป็นสื่อ โครงการนี้พบว่าการใช้ดนตรีและบทเพลงสามารถดึงดูดความสนใจ และสื่อสารเข้าไปสู่หัวใจของกลุ่มเป้าหมายได้ทุกเพศทุกวัย สังเกตได้จากทุกเวทีมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตเกินเป้าที่ตั้งไว้ทุกครั้ง เอกราษฎรได้แต่งเนื้อร้องทำนอง เพลง ยาสูบอย่าสูบ ขึ้นมาเพื่อเป็นสื่อชี้ให้เห็นโทษของบุหรี่ นอกจากนี้ยังได้ นำเนื้อร้องเพลง เทเหล้าเผาบุหรี่ มาใส่ทำนองพิณแคนอีสาน ใช้เป็นเครื่องมือในการทำงานที่ดีของเครือข่ายศิลปินในการณรงค์/ตัวคนทำงาน เครือข่ายศิลปะศิลปิน คนทำงานมีฐานด้านการทำงานอนุรักษ์ป่า จนเป็นที่ยอมรับจากชุมชน เมื่อเข้ามาทำโครงการนี้จึงมีผู้ให้ความสนใจและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี อีกทั้งยังแกนนำโครงการเองสามารถเป็นตัวอย่างของการสามารถลดละเลิกบุหรี่เหล้าได้

อุปสรรค คือโครงการณรงค์รงค์ลดละเลิกเหล้าบุหรี่เช่นโครงการนี้ มองไม่เห็นความสำเร็จและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนเพราะเป็นการรณรงค์ในวงกว้างและมีระยะเวลาเพียง 1 ปี

 

12.ที่ติดต่อ :

เอกราษฎร คำมงคุณ ประธานเครือข่ายศิลปินจังหวัดเลย 97 หมู่ 13 ต.ปวนพุ อ.หนองหิน จ.เลย 42190 โทร 01-2614291

นาย ไพฑูรย์ ป้องนารา ผู้จัดการโครงการ 485 หมู่ 2 บ้านบุ่งไสล่ ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 โทร 09-7157011

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เวทีเรียนรู้ของทีมOpg KM

คำสำคัญ (Tags)#รณรงค์#ลดปัจจัยเสี่ยง

หมายเลขบันทึก: 72100, เขียน: 11 Jan 2007 @ 13:26 (), แก้ไข: 19 Jun 2012 @ 20:06 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

รักชนก
IP: xxx.147.38.66
เขียนเมื่อ 

ดีค่ะ เป็นกำลังใจให้นะคะ

ฟาริดา5/1ธ.ว
IP: xxx.26.171.34
เขียนเมื่อ 

ยาเสพติดนั้นมีดีไฉน

เราคนไทยถึงได้เสพถึงได้ขาย

เสพเข้าไปแล้วชีวิตเราก็ตาย

แถมทำลายชาติไทยอีกถ้าขายกัน

มาร่วมแรงรณรงค์กันดีกว่า

เลิกเสพติดทุกวันหน้าอย่าเปลี่ยนผัน

ให้เมืองไทยเป็นไทยทุกทุกวัน

เทิดในหลวงองค์ราชันของคนไทย