ตุลาคม 2549  พยาบาลเวชปฏิบัติทางตาร่วมเยี่ยมบ้านกับพวกเรา

ผลการตรวจวัดสายตาโดยการใช้นิ้วและมือพบว่า

ตาขวา ผู้ป่วยเห็นและนับนิ้วมือได้ที่ระยะ 3 เมตร (counting fingers)

ตาซ้าย ไม่สามารถนับนิ้วมือได้ แต่เห็นคล้ายมือหรือเงาผ่านไปมา (hand movements)

ความดันลูกตาปกติ ทั้งสองข้าง

ตาซ้ายตรวจพบ conjunctival injection, cornea clear, fundus dull reflex

      นัดตรวจครั้งต่อไปอีก 1 สัปดาห์พร้อมจักษุแพทย์