ผู้เขียนขอแนะนำ website ที่คณะแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่จัดทำขึ้นเพื่อไว้อาลัยต่อการจากไปของครูจูหลิงค่ะ ซึ่งมีทั้งชีวประวัติ และภาพเรื่องราว                 ไว้อาลัยคุณครูจูหลิง

โดยปรกติผู้เขียนไม่ค่อยได้เปิด Website ของคณะแพทย์เท่าไรค่ะ วันนี้เปิดหน้า Home page ก็เลยสะดุดตาไม่ได้ และตัวเองก็ได้ฝากคำไว้อาลัยไว้แล้วด้วยเช่นกันค่ะ