ความต้องการชุมชนตัวนำร่อง

 หลังจากการที่ทีมงานมอดินแดงไปเยี่ยมคณาจารย์ที่วิทยาเขตหนองคาย (http://gotoknow.org/blog/uackku/71707) พวกเราแวะไปสวัสดีปีใหม่ และ เชื่อมความสัมพันธ์กับ ทีมงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ เป็นพื้นที่ที่นักศึกษาวิทยาเขตหนองคาย อาศัยในพื้นที่นี้

ภาพ สัญญลักษณ์ อบต น่ารักดีครับ แต่หาเกาะไม่เจอ

ภาพทีมงาน จากมอดินแดง เล่าสู่กันฟัง ท่านนายกและปลัด อบต นั่งที่เก้าอี้นวมครับ

ภาพถ่ายเป็นหลักฐาน ทีมงาน อบต หนองกอมเกาะ ซ้ายสี่ท่าน และ ทีมงานวิทยาเขตหนองคาย และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขวามมือสี่ท่าน

 ประเด็นที่ทางท่านนายกองค์การบริหาร และ ท่านปลัด เล่าให้เราฟัง คือ เรื่องการวางผังเมืองซึ่งขณะนี้นักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าไปอยู่อาศัยเพิ่มขึ้น และ อีกประเด็น คือ เรื่องน้ำประปาที่ยังไม่ได้คุณภาพ ครับ

JJ2007