ที่มาของพาดหัวข่าววันนี้ สืบเนื่องจากพิธีประกาศใช้ ISO 15189 อย่างเป็นทางการ ของภาควิชาพยาธิวิทยา โดยท่านคณบดี และรองคณบดีฝ่ายบริการ (อ.พุฒิศักดิ์) ซึ่งคุณไมโตฆอนเดรีย ได้นำภาพมาฝากสำหรับคนที่มาทีหลังแล้วไม่มีที่จะยืนไดชมกันจะ...จะ..
             อังคารที่ 9 มกราคม 2550 เวลา 8.30 น. ถือเป็นฤกษ์งามยามดีของภาควิชาพยาธิวิทยา ที่ผู้หลักผู้ใหญ่ของคณะฯ ให้เกียรติมาเปิดพิธีประกาศใช้ ISO 15189 อย่างเป็นทางการ และมีรายการแถมท้ายคือ มอบรางวัลและเกียรติบัตรแก่ผู้ที่ได้รับรางวัล จากโครงการพัฒนางาน Patho Otop ทั้งหมด 27 โครงการ (ต้องเอาโฟคลิฟท์ ช่วยขนเงินและเกียรติบัตรกันเลยทีเดียว)
             เป็นบรรยากาศสบายๆ ที่ไม่เคร่งเครียด ดิฉันจดจำคำพูด ของท่านคณบดีได้เพียงเล็กน้อยว่า เช่น “การขอรับรอง ISO 15189 ของภาควิชาเราถึง 8 หน่วย เป็นความหาญกล้า ท้าทาย และจะเป็นแบบอย่างให้กับสถาบันอื่นๆ”  “การดำเนินงานสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของงานบริการที่จะให้บริการเป็นเลิศระดับสากล”  “คนพยาธิ คือคนคุณภาพอย่างเต็มเปี่ยม ดูตัวอย่างได้จากหัวหน้าภาค”  “คณะฯ จะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่”  “ขอให้ร่วมแรงร่วมใจกันทำให้สำเร็จ”   ไชโย!! เราได้ก้าวเดินอย่างเป็นทางการแล้ว และเดือนเมษายน เราก็จะยื่นขอรับรองอย่างแน่นอน
             ตอนรับรางวัลก็สนุกสนาน ครื้นเครง ผู้ร่วมโครงการยิ้มแก้มปริออกไปรับรางวัล  “คุณนวลตา ซึ่งเคยใช้ไม้ค้ำยัน วันนี้ทิ้งไม้ เดินตัวปลิวไปรับรางวัลเป็นคนแรก” และทยอยรับกันจนหมด เนื่องจากเวลาที่จำกัด ในส่วนของรางวัลชมเชย และรางวัลปลอบใจ จะรับรวมกันเป็นมัดโตๆ แทนรายกลุ่ม

             ตอนท้าย ดิฉันได้เรียนเชิญ อ.พุฒิศักดิ์ กล่าวปิดงาน อาจารย์ทำท่าตกใจ “ผมด้วยเหรอ”  “ค่ะ ขอแบบจู่โจมค่ะ” อาจารย์ก็ลุกไปหน้าห้อง “ผมก็ไม่มีอะไรมาก อยากจะให้ทุกคนยืนขึ้น แล้วตะโกนพร้อมกันว่า สู้ สู้”  พวกเราก็เลยตะโกนกันสุดเสียง “สู้..... สู้.......”
             เป็นอันว่าพิธีวันนี้ จบลงด้วยความปิติยินดีของทุกคน มีคนมาร่วมงานเต็มห้อง ดั่งในรูป อบอุ่นดีมากเลยค่ะ ขอขอบพระคุณท่านคณบดี ท่านรองคณบดีฯ และ อ.วิญญู (ขวัญใจของพยาธิ) ที่ให้เกียรติในการประกอบพิธีวันนี้ และขอขอบคุณชาวพยาธิทุกๆ ท่าน ที่ให้ความร่วมมือร่วมใจเป็นอย่างดีมาโดยตลอด และเราจะมีวันดีๆ อย่างนี้อีกแน่นอน
             จุ๊...จุ๊....วันนี้มีคนไม่ยอมแก่  กล่าวรายงานโดยไม่ต้องพึ่งแว่น ยืดกระดาษซะจนสุดแขนทีเดียว ใครน้า......คนนั้น