ทบทวนงานประจำ 15. : 8 -12 ม.ค. 50

บอย สหเวช

8 ม.ค. 50

   -  ได้รับเลือกให้เป็นประธานสีกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
       ประสานกับเลขานุการคณะแพทย์ ซึ่งเป็นประธานปีที่แล้ว
   -  จัดทำร่างกิจกรรม 5 ส.
   -   เขียนบันทึก AAR งานมหกรรมจัดการความรู้แห่งชาติ ครั้งที่ 3
       ส่งให้ ส.ค.ส.

9 ม.ค. 50

    - ประชุมคณะกรรมการอุธรณ์ร้องทุกข์ ได้รับเลือกให้เป็นตัวแทน
       ของกรรมการสาย ค.
    - มอบงานเรื่องเสื้อกีฬาให้ขวัญ และเรื่องเงินให้กมลพร
    - ประสานงานเรื่องการเดินทางไปราชการของท่านคณบดี กับ
       ดร.สุรพล ที่จะร่วมเดินทางไปกับคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
    -  ทำเรื่องขออนุมัติยืมเงิน และ ขออนุมัติเดินทางไปราชการให้
       คณบดี

10 ม.ค. 50

    - มอบหมายงานให้คุณชรินทร์ และ คุณสุพรรษา สำหรับการเก็บ
      หลักฐานการประกันคุณภาพบน Blog และการจัดทำรูปเล่ม SAR
    - ทำเรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการ QA ของสำนักงานเลขานุการ
    - QA Talk วายุส์ เรื่อง เกณฑ์งานธุรการ และการจัดทำแบบประเมิน
      ความพึงพอใจของงานธุรการ
    - QA Talk นันทิดา เรื่อง เกณฑ์งานกิจการนิสิต
    - ติดตามเรื่อง การประเมินความพึงพอใจกับนิตยา
   - รับมอบงานเรื่อง การโอนเงิน จากสริตา 


11 ม.ค. 50

    - ประธานการประชุมกีฬาบุคลากร กลุ่มสีฟ้า
    - สรุปค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการที่เชียงใหม่ (โครงการ
      พัฒนาระบบฐานข้อมูล)
    - QA Talk กับกมลพร
   -  ติดตามเรื่อง หลักฐานการเบิกจ่ายค่าของอวยพรปีใหม่ (เบิกเงิน
      กองทุนพัฒนาฯ)
    - ประสานงานกับกองแผนงาน เรื่อง การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์

คำสำคัญ (Tags)#งานประจำ

หมายเลขบันทึก: 71737, เขียน: 09 Jan 2007 @ 17:13 (), แก้ไข: 15 Apr 2012 @ 01:36 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)