กันยายน 2549 น้องอ้วนให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ตาซ้ายพร่ามัวมองไม่ชัด  ส่วนตาขวามองเห็นชัดเจนดี เราจึงปรึกษาพยาบาลเฉพาะทาง สาขาจักษุ เพื่อมาเยี่ยมน้องอ้วนร่วมกับเราในเดือนถัดไป