GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

คุณครูในอุดมคติ

คุณครูในอุดมคติ
  เป็นผู้มีความรู้มาก ถ่ายทอดความรู้ให้นักเรียนเต็มความสามารถโดยไม่หวังผลตอบแทน มีความเสียสละให้ความรัก ความเมตตาอย่างจริงใจอุทิศให้กับหน้าที่ของความเป็นครูอย่างเต็มที่  มีระเบียบวินัยและมีจรรยาบรรณของการเป็นครู ไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): ตัวฉัน
หมายเลขบันทึก: 71729
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 1
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (1)

คำว่าครู...เป็นคำที่มีความหมายยิ่งใหญ่กว่าใด ๆ จะทำอะไรก็ต้องมีการขึ้นครู(ศิษย์จะดีจะเด่นเพราะมีครูอยู่เบื้อหลัง)