15-17 มกราคม 2550 นี้ ... กรมอนามัยเตรียมการตรวจสุขภาพให้กับชาวกรมฯ มีตั้งแต่ ตรวจเลือด ปัสสาวะ อุจจาระ สมรรถภาพทางกาย X-ray เต้านม pap smear และอื่นๆ รวมทั้งตรวจฟันด้วยละค่ะ

กลุ่ม ทป. ของเรา (กลุ่มทันตกรรมป้องกัน) ก็เข้าไปร่วมแจมกับเขาด้วย โดยที่ การตรวจครั้งนี้ ศูนย์อนามัยที่ 1 เหมาจัดบริการการตรวจทั้งหมด ด้วยระดมส่วนของโรงพยาบาล และงานบริการของศูนย์อนามัยมาให้บริการ

ส่วนของสุขภาพช่องปาก เราเตรียมการให้บริการ โดย

  • ทีมศูนย์อนามัยที่ 1 มาร่วมกิจกรรม หมอ 3 และ ผู้ช่วย 3
  • ทีมกองทันตฯ มี หมอ 1 + ผู้ช่วย 3 เพื่อเตรียมการในเรื่อง จัดคิวผู้รับการตรวจ บันทึกการตรวจ ให้ความรู้เรื่องสุขภาพช่องปาก และแนะนำการทำความสะอาดช่องปาก
  • เครื่องมือ ทั้งหลาย กองทันตฯ สนับสนุนค่ะ
  • เราทำแบบสอบถามทักษะ และพฤติกรรมของผู้รับบริการในเรื่อง การทำความสะอาด การรักษา และอื่นๆ
  • เรากำหนดตรวจสุขภาพช่องปากในเรื่อง ฟันผุ เหงือกอักเสบ โรคปริทันต์ ฟันสึก และการใส่ฟันเทียม
  • สุดท้าย เราก็เตรียมสอบถามความต้องการ การรับบริการรักษาของชาวกรมอนามัยด้วย เพื่อที่จะจัดกิจกรรมรองรับต่อไปค่ะ

กิจกรรมนี้เป็นการบริการแก่ชาวกรมอนามัย เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดี ... เป็นต้นแบบสุขภาพของประชาชนละค่ะ