GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

ประสบการณ์ที่ประทับในการเป็นครู

ความประทับใจ

      - ได้สอนหนังสือให้นักเรียนเกิดความรู้และสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในบทเรียน เกิดความเข้าใจ นำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันทำให้เป็นคนที่มีคุณค่าในสังคม

      - ได้ใกล้ชิดกับนักเรียนทำให้ผูกพันมีความสุขเมื่อเห็นนักเรียนประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตนปรารถนา และนักเรียนไม่ลืมคุณครู ได้รู้ปัญหาของนักเรียนและร่วมแก้ปัญหาด้วยกัน จนทำให้เกิดผลดีและสิ่งที่ดีทำให้นักเรียนมีความสุข

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): ความประทับใจ
หมายเลขบันทึก: 71720
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 2
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (2)

อ.พุธวรรณ

กรุณาเล่าเพิ่มเติมได้ไหมคะ  ว่าอ.ได้สอนนักเรียนให้เกิดความรู้และสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในบทเรียน เกิดความเข้าใจ นำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันทำให้เป็นคนที่มีคุณค่าในสังคม ได้อย่างไร  รวมถึงวิธีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับนักเรียนนั้น  ทำอย่างไร  ใช้เทคนิคอะไร  วิธีการอะไร

รออ่านอยู่คะ

เพิ่มเติมท่าน อ.พุธวรรณ.ว่าการปลูกฝั่งให้เด็กเป็นคนดีในสังคมนั้นท่าน อ. ได้วิเคราะเด็กเป็นรายบุคคลรึเปล่าและใช้วิธีการศึกษาเด็กเป็นรายบุคคลอย่างไรอธิบายเพิ่มเติมด้วยนะครับ ผมจะรออ่านนะครับ