นมสดลบผ้าเปื้อนไวน์ ถ้าผ้าปูโต๊ะเปื้อนไวน์เป็นดวงๆ มีรอยด่างติดอยู่รีบโรยเกลือทับรอยด่าง แล้วใช้น้ำร้อนราด เพื่อให้ไวน์นั้นหลุดออก ถ้ารอยด่างไม่หมด ให้นำผ้าไปแช่ในนมสด แล้วต้มด้วยไฟอ่อนๆ แม้รอยด่างเก่าก็จางหายไป หลังจากนั้นให้ไปซักน้ำธรรมดา