เมื่อใช้มือ ล้างถ้วยชามหรือใช้มือโกยดินปลูกต้นไม้ ควรล้างด้วยสบู่ให้สะอาดจริงๆ ถ้าเล็บมือยังติดน้ำยาซักล้างหรือดินสกปรก จะเป็นอันตรายกับเนื้อเยื่อบางๆที่เล็บ จะทำให้เล็บเป็นโรคซึ่งรักษาให้หายยาก ต้องจำเอาไว้อย่างขึ้นใจว่า ล้างมือด้วยสบู่แล้วล้างน้ำให้มือสะอาดจริงๆ