Developmental Evaluation : 74. ขั้นตอน Pre-DE ช่วยวางเป้าการเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์กร


 

ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายติดตามและประเมินผล ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๖   มีการตกลงกันว่า DE เพื่อพัฒนาคณะ จะมีขั้นตอนที่เรียกว่า Pre-DE   และในการประชุมวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัยได้กำหนดนิยามของ Pre-DE ไว้ดังนี้ “เป็นการวางแผนยุทธศาสตร์พัฒนาคณะร่วมกับคณะกรรมการอํานวยการคณะและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยในช่วง 3 เดือนแรกของการดํารงตําแหน่งของคณบดี ถือเป็นช่วง Pre-DE ซึ่งเป็นกระบวนการขั้นแรก ของ DE ที่คณบดีต้องจัดระบบข้อมูล ศึกษาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคณะ ตั้งเป้าร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ กําหนดประเด็นที่คณบดีต้องการเน้นในการบริหารงานคณะ” 

เป็นอีกพัฒนาการหรือการปรับตัวของ DE ในบริบทมหาวิทยาลัยไทย    เพื่อให้ DE บูรณาการอยู่กับการบริหารส่วนงาน   และช่วยให้การใช้ DE ไม่เป็นภาระมากเกินไป

วิจารณ์ 

วิจารณ์ พานิช

๖ ก.ย. ๖๖

 

หมายเลขบันทึก: 714608เขียนเมื่อ 26 กันยายน 2023 17:14 น. ()แก้ไขเมื่อ 26 กันยายน 2023 17:14 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท