สุธิลักษณ์ ศุภสวัสดิ์กุล


นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ
Username
krusuteeluck
สมาชิกเลขที่
230329
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ประวัติย่อ

การศึกษา

พ.ศ. 2533 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเซนต์ฟรังฯ สามเสน กรุงเทพฯ

พ.ศ. 2534 เริ่มการศึกษาปริญญาตรี B.Sc. (Health Science) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

                 (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

พ.ศ. 2541 สำเร็จปริญญาโท M.Sc. (Technology of Environmental Management) มหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ. 2557 จบประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

การทำงาน

พ.ศ. 2541 - พ.ศ. 2542 ดำรงตำแหน่ง Head Section Environmental Monitoring Services บริษัท SGS (Thailand) ltd.  ภาคพื้นประเทศไทย

พ.ศ.2543 - พ.ศ. 2548 ดำรงตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 5 สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ

พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2553 ดำรงตำแหน่ง Senior Quality Management SHE (Senior QSHE) เครือรพ.พญาไท

พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2558 ดำรงตำแหน่ง ครูพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย และโรงเรียนอัสสัมชัญ คอนแวนต์ สีลม กรุงเทพฯ 

พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2562 ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการและชำนาญการ กลุ่มงานส่งเสริมการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการ สำนักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงการอุดมศึกษาฯ

 

 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี