ครูบาสุทธินันท์  ปรัชญพฤทธิ์  เป็นปราชญ์ชาวบ้านที่มีสีสันมากที่สุด   เป็น blogger ใน gotoknow ด้วย : http://gogoknow.org/sutthinun  และถ้าค้นใน Google ก็จะได้ประวัติครบถ้วน

         เวลานี้ครูบาสุทธินันท์มีลูกศิษย์เป็นนักศึกษาปริญญาเอก - ปริญญาโทมาทำวิจัยด้วยที่สวนป่าของครูบาฯ   เพื่อสร้างชุดความรู้สำหรับการดำรงชีพในชนบทอีสาน

         และผมยุให้ท่านทำหน้าที่เป็นหัวจรวดขับเคลื่อนการนำ ICT เป็นเครื่องมือจัดการความรู้ระดับชาวบ้านในชนบท   กิจกรรมนี้จะก่อผลดีด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนในชนบทอย่างเหลือคณา

วิจารณ์  พานิช
 31 ธ.ค.49