ชื่นใจได้เห็น วช.ทำหน้าที่ National Research Policy Body

         วันที่ 5 ม.ค.50 ผมไปร่วมประชุม "การกำหนดยุทธศาสตร์การจัดลำดับงานวิจัยด้านสุขภาพ" จัดโดย มสช.   ผมได้เรียนรู้มากมาย

         จากการนำเสนอผลการวิจัยเพื่อจัดลำดับความสำคัญของการวิจัยด้านสุขภาพ   โดยใช้ฐานข้อมูล DALY ของประเทศเป็นฐาน   ดังนั้นการจัดลำดับความสำคัญจึงออกมาเป็นรายชื่อโรค   ซึ่งโรค 10 โรคแรกที่มีลำดับความสำคัญต่อการวิจัยในประเทศไทยได้แก่ HIV/AIDS,  อุบัติเหตุจราจร,  เบาหวาน,  โรคหลอดเลือดสมอง,  โรคหลอดเลือดหัวใจ,  ภาวะปอดอุดกั้นเรื้อรัง,  มะเร็งตับ,  โรคที่เกิดจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสุรา,  โรคซึมเศร้าและวัณโรค

         แต่นั่นไม่ใช่เรื่องสำคัญที่สุด   ที่สำคัญยิ่งกว่า 10 โรคที่มีอันดับความสำคัญคือ  กระบวนการและรายละเอียดที่แลกปลี่ยนเรียนรู้กันในที่ประชุมครึ่งวัน   เป็นรายละเอียดและวิธีคิดที่จะนำไปสู่การกำหนดนโยบายการวิจัยด้านสุขภาพของประเทศ

         หน่วยงานที่สนับสนุนการวิจัยเพื่อกำหนดลำดับความสำคัญของงานวิจัยด้านสุขภาพและสนับสนุนการประชุมครั้งนี้คือ วช. (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ)   ผมจึงขอแสดงความชื่นชมต่อ วช. ที่สนับสนุนการดำเนินการนี้   เป็นการริเริ่มที่แสดงการทำหน้าที่องค์กรกำหนดนโยบายการวิจัยของประเทศ

วิจารณ์  พานิช
 5 ม.ค.50

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailand

คำสำคัญ (Tags)#การวิจัย#วช.#สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หมายเลขบันทึก: 71399, เขียน: 08 Jan 2007 @ 09:43 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:58 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)