Developmental Evaluation : 64. ประยุกต์ใช้ DE เพื่อหนุนให้ PMU พัฒนาตนเอง   


 

บ่ายวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ มีการประชุมเพื่อถอดบทเรียนการประเมิน DE และวางแผนการทำงานประเมิน PMU ในระยะต่อไป    เป็นการหารือเพิ่มเติมจากการประชุมเมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕    ที่ผมบันทึกไว้ที่  https://www.gotoknow.org/posts/711625

ผมเตรียมบอกที่ประชุมว่า 10 keywords ที่เสนอในบันทึกนั้น ตกประเด็นสำคัญที่สุดไป    คือ ท่าทีปฏิสัมพันธ์ (relationship) ระหว่างคนของ สกสว. กับคนของ PMU    ที่เป็นปฏิสัมพันธ์แนวราบ    ไม่ใช้ power relationship   แต่ใช้ peer relationship    ท่าทีของการเป็นพวกเดียวกัน    ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมไทย ว่าเอาเงินภาษีอากรของประชาชนมาใช้อย่างรับผิดชอบ    นำสู่การส่งมอบผลงาน และผลกระทบต่อบ้านเมือง และต่อชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของเงิน 

เป็นท่าทีที่นำสู่ mutual trust ระหว่างกัน    นำสู่ ความมี solidarity ในหมู่สมาชิกของระบบ ววน.     

Keyword สำหรับ DE เพื่อการพัฒนาระบบ ววน. จึงเพิ่มเป็น ๑๓ ตัว 

ผมชอบข้อเสนอของ รศ. ดร. สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ ผู้รับงานที่ปรึกษา ทบทวนการใช้งาน DE    ว่า สกสว. เองควรใช้ DE เพื่อการเรียนรู้และพัฒนาของตนเอง    และเพื่อทำความรู้จัก DE ในมิติที่ลึก สำหรับส่งเสริมการนำไปใช้กับ PMU อย่างรู้จัก DE จริงๆ    โดยที่สมาชิกของ สกสว. เองก็กล่าวว่า ที่ผ่านมาทีมงานของ สกสว. เองส่งเสริมให้ ใช้ DE โดยตัวเองไม่รู้จัก DE ดีพอ

ช่วยให้ผมได้เรียนรู้ว่า ในการทำงานภายใต้วัฒนธรรมไทย เครื่องมือที่มีคนส่งเสริมจน “ชื่อศักดิ์สิทธิ์”     อาจมีการนำไปใช้แบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์   คือไม่ต้องทำความรู้จักหรือเข้าใจให้ถ่องแท้     แทนที่เครื่องมือนั้นจะก่อผลดี    กลับก่อผลร้าย   

ผมได้เรียนรู้ว่า หน่วยงานและบุคคลที่มีอำนาจ    มีความเสี่ยงที่จะสร้างความปั่นป่วนในระบบจากการใช้อำนาจนั้น    ผมเองมีความเชื่อมาตลอดว่า ความสัมพันธ์เชิงอำนาจ  ไม่ว่าระหว่างบุคคล หรือระหว่างหน่วยงาน เป็นความสัมพันธ์ ที่อาจมีคุณในระยะสั้น   แต่มักก่อผลร้ายในระยะยาว   

ความละเอียดอ่อนในการใช้ DE คือ    การมองผลระยะสั้น ใช้ในการให้คุณให้โทษ    กับการมองผลระยะยาว  ใช้เพื่อการเรียนรู้และพัฒนา     ใช้ DE เป็นแหล่งข้อมูล feed forward เพื่อการเรียนรู้และปรับปรุงงาน     โดยข้อมูลนั้นมีการตีความโดย stakeholders ที่หลากหลาย   ทำให้มีการให้ความหมายข้อมูลจากมุมมองที่แตกต่างหลากหลาย    เข้าใจระบบ ววน. ที่ wicked ยิ่ง อย่างครบถ้วนยิ่งขึ้น   

ผมได้เรียนรู้ socio-emotional factors  และ political economy ที่เต็มไปด้วยความอ่อนไหว ในการใช้ DE     

วิจารณ์ พานิช

๑๕ ก.พ. ๖๖

 

 

                                                                                                                                  

 

 

หมายเลขบันทึก: 711967เขียนเมื่อ 16 มีนาคม 2023 16:44 น. ()แก้ไขเมื่อ 16 มีนาคม 2023 16:44 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี