วันนี้ ( 6 ม.ค.2550) ขับรถยนต์ออกจากบ้านไปบ้านสบยาว  กิ่ง อ.ภูเพียง จ.น่าน ตั้งแต่ 11 น.เศษ กลับเข้าบ้านเมื่อครู่นี้เอง  ไม่ได้ไปบ้านสบยาวนานมาแล้วไปคราวนี้ เห็นว่าบ้านสบยาวมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก

                          สังเกตจากถนนที่เคยเป็นฝุ่นตลอดเส้นทาง  เปลี่ยนเป็นถนนลาดยางอย่างดี  และสะพานแขวนที่ชาวบ้านเคยใช้ จะเปลี่ยนเป็นสะพานงบประมาณ 20 ล้านบาทเศษ ให้ชาวบ้านสัญจร

                          สิ่งที่เปลี่ยนแล้วยังต้องติดตามกันอยู่เห็นจะได้แก่  ความเจริญดูท่าว่าชาวบ้านจะเจรจากันน้อยลง  ( น่าเสียดาย ) เรื่องที่ควรจะจัดการกันภายในชุมชน เป็นว่าส่งมาให้กฎหมายบ้านเมือง โดยพวกเขา (บางส่วน) อาจเข้าใจว่า  คนนอกชุมชนจะจัดการความยุติธรรมให้แก่พวกเขาได้ดีกว่า ( มองไปไกลๆ  พวกเขากำลังไม่ไว้ในกัน )

                          ระยะเวลา 3 ชั่วโมงเศษ เราได้ไปเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ที่ชุมชนบ้านสบยาวจากคำบอกเล่า  จากการดูเอกสาร  เห็นว่าเรื่องสิ่งแวดล้อมไม่ควรเป็นเรื่องยากเป็นเรื่องธรรมดา ไม่จำเป็นต้องท่องหรือให้ใครต้องสั่งให้ทำ  ปัญหาทุกอย่าง หากชุมชน/หมู่บ้านไม่ผลักภาระให้คนนอกชุมชมมาดูแลและจัดการจะดี  จะไม่ทำลายมิตรภาพอันดีในชุมชน/หมู่บ้าน.