วันนี้ผมขอนำหลักคำสอนธรรมะ ของท่านหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ มาถ่ายทอดให้ฟังยามที่บ้านเมืองกำลังวุ่นวายกันครับ

 การอยู่ในโลก มันต้องมีของกินของใช้ ก็อยากจะฝากไว้ว่า เราพุทธบริษัทที่ต้องอยู่อย่างประหยัด อดออม จึงจะมีความสุขอย่างแท้จริง ถ้าเราอยู่อย่างสุรุ่ยสุร่าย แบบฟุ่มเฟือย เราจะไม่พอกินไม่อใช้ แล้วจะเปิดปัญหาด้วยประการต่างๆ เขาผลิตมายั่วกิเลสเราอยู่ตลอดเวลา ว่าเท่านี้พอแล้วๆ ไม่ต้องไปขวนขวายแข่งกับใครๆ เพราะถ้ามันไม่เท่ากัน เราต้องเจียมตัวเจียมตน รู้จักตัวเอง รู้จักฐานะทรัพย์สมบัติของตัวเอง รู้จักประหยัดให้มาก

เวลานี้คนไทยเราอยู่ในประเภทฟุ่มเฟือย สุรุ่ยสุร่าย จึงอยากจะขอฝากว่า จงช่วยกันประหยัดอดออมในเรื่องอะไรต่างๆ เพื่อจะให้มีความเป็นอยู่แต่พอดี

เดี๋ยวนี้ของก็เริ่มแพงขึ้น เราหยุดซื้อเสียบ้าง ดูว่าอะไรมันมีพอแล้วก็อย่าไปซื้อ กินเท่าที่จำเป็น ใช้เท่าที่จำเป็น อะไรที่ไม่จำเป็นก็งดไว้ก่อน ไม่ต้องไปเห่อซื้อตามเขาหรอก พอมีอะไรแล้วเห่อไปซื้อกัน พ่อค้าเขาก็รู้ว่าคนกำลังต้องการ ก็เอาเปรียบเรา เราก็เลยเสียท่าพ่อค้า เราก็ลำบาก พ่อค้าที่ขายให้เรา เขาก็เอาเปรียบเราได้

แต่ถ้าเราบังคับตัวเองด้วยธรรมะ คือให้รู้จักความพอดีในการเป็นอยู่ ตั้งปัญหาถามว่า เราจะกินสักเท่าไหร่ จะมุ่งห่มสักเท่าไร จะใช้สักเท่าไหร่ กินเกินนั้นเราทำได้ไหม น่งห่มเกินนั้นไปได้ไหม ทำอะไรเกินนั้นไปจะได้ไหม ความต้องการที่แท้จริงมีเท่าไหร่ เราลองคิดปัญหาเหล่านี้ ก็จะได้รับคำตอบว่า มันก็ไม่มากมายอะไร เพราะเรารู้จักประหยัดตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้า เราก็จะมีความสุขทางใจ สมกับเป็นผู้อยู่ในธรรมะของพระพุทธเจ้าได้คนหนึ่ง ครอบครัวหนึ่ง เพื่อเป็นการเตือนจิตใจ

  • ความสุขที่แท้จริง เกิดจาการกระทำของตนเอง ไม่ใช่เกิดจากคนอื่นมาทำให้เกิดขึ้น

จึงขอให้ท่านทั้งหลายปฏิบัติตนเพื่อให้เป็นสุขอย่างแท้จริง ตามคำสอนของพระพุทธเจ้า จงทั่วกันทุกท่าน ทุกคนเทอญฯ