บันทึกไว้สอนตน 7

 

1 .  ตัวเราเองก็เป็นผู้สามารถกำหนดชีวิตของตนเองได้

 

2 .  เมื่อตนมาจากดินแล้วคิดจะบินบนฟ้ากว้างก็ต้องมีความอดทนจงทำให้เกิดขึ้นอย่ารอให้เกิดเอง

 

3 .  ตนควรทำเรือนกายเรือนใจให้สะอาดอยู่เสมอแล้วสวรรค์จะมาเกิด  ถ้าเรือนกายเรือนใจสกปรกนรกจะมาเกิดแน่นอน

 

4 .  วันใด ๆคนเราถ้าไม่ได้รับความรู้ใส่ตน  วันนั้นถือว่าขาดทุน

 

5 .  ยามบ่ายผมเห็นเรือประมงแล่นออกสู่ทะเลกว้างเกิดมุมคิดว่า  คนเดินทางไกลต้องมีเพื่อน

 

6 .  การที่ตนฝึกทำสมาธิจะทำให้สติมั่นคง

 

7 .  การที่คนเราพบอุปสรรคและความยากลำบากจะทำให้ตนเข้มแข็งและพบความสำเร็จหาใช่ความสะดวกสบายไม่

 

8 .  เมื่อตนทำสิ่งที่คนอื่นทำได้ยากก็จะได้รับในสิ่งที่คนอื่นรับได้ยากเช่นเดียวกัน

 

9 .  คุณค่าแห่งตนอยู่ที่จิตใจไม่ใช่อยู่ที่วัตถุนอกกายจริงหรือไม่

 

ด้วยความปรารถนาดี

 จาก... umi