พอกลับจากกุโบร์   ก็จัดโปรแกรมไปเยี่ยมญาติที่ยังมีชีวิตกันอยู่   วันนี้ตอนบ่ายทั้งครึ่งวัน   ก็ไปยังไม่ครบทุกบ้าน  

ได้ไปพบปะพูดคุยกันพอหอมปาก หอมคอ   ถามสารทุกข์-สุขดิบกันและกัน    พอไปถึงบ้านไหน  เขาก็ยกขนม ข้าวต้ม   ข้าวแกง  อาหารพื้นบ้านมาต้อนรับกัน    วันนั้น ผมก็เลยอิ่มแป้ทั้งวัน    ทั้งอิ่มตา  อิ่มใจ  กับบรรยากาศเก่าๆ  ครั้งเมื่อเราวัยเด็กที่เคยมาวิ่งเล่นที่บ้านญาติเหล่านี้