Hiker

เราๆ ท่านๆ คงจะชอบคนใจซื่อ มือสะอาดบ้างไม่มากก็น้อย วันนี้เรามีข่าวดีที่จะช่วยให้มือสะอาดได้ ส่วนใจจะซื่อหรือเปล่านี่... ไม่ทราบครับ

อาจารย์ดอกเตอร์แอนโธนี คามารอฟฟ์ บรรณาธิการจดหมายข่าวฮาร์วาร์ดเฮลธ์ ทำการศึกษาพบว่า การล้างมือด้วยสบู่ธรรมดานาน 15 วินาทีช่วยลดแบคทีเรีย(เชื้อโรค)ที่มือลงได้ 90%

อาจารย์ท่านทำการสำรวจทางโทรศัพท์ถามคนอเมริกันว่า ล้างมือหลังออกจากห้องส้วมสาธารณะหรือไม่ คนอเมริกันมากกว่า 90% ตอบว่า ล้างมือ

ทว่า... เมื่อทำการสำรวจด้วยวิธีสังเกตการณ์กลับพบว่า ผู้ชายอเมริกัน 75% และผู้หญิงอเมริกัน 90% ล้างมือด้วยสบู่หลังออกจากห้องน้ำสาธารณะ

อาจารย์ท่านกล่าวว่า คนที่ล้างมือด้วยสบู่หลังออกจากห้องน้ำสาธารณะเกือบทั้งหมดจะล้างหน้ามือจนสะอาด ส่วนหลังมือและนิ้วมือนั้นยังล้างไม่สะอาด

คำแนะนำสำหรับการล้างมือด้วยสบู่ง่ายๆ คือ ให้ใช้สบู่อ่อนหน่อย ไม่จำเป็นต้องใช้สบู่ยา ล้างนานอย่างน้อย 15 วินาที หรือเทียบเท่าเวลาในการร้องเพลงจิงเกิล เบลล์ 2 จบ

หน้ามือสะอาดแล้วยังไม่พอ... ให้ล้างนิ้วมือ และหลังมือด้วย จึงจะสะอาดจริง ถ้าไม่มีสบู่ หรือไม่มีก๊อกน้ำ อ่างน้ำ... ควรหาเจลแอลกอฮอล์ ซึ่งมีจำหน่ายเป็นหลอดเล็กๆ ไว้พกติดตัว

การล้างมือบ่อยหน่อยมีส่วนช่วยลดโอกาสในการติดหวัด ไข้หวัดใหญ่ และไข้หวัดนกได้ เนื่องจากคนที่ติดเชื้อไวรัสมักจะมีน้ำมูก

การไอ จามมีส่วนทำให้เชื้อโรคกระจายไปในอากาศ... การหลีกเลี่ยงไม่เข้าไปในสถานที่ที่อากาศระบายไม่ดี เช่น สถานบันเทิงติดเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ ไม่ดื่มเหล้า และไม่สูบบุหรี่มีส่วนช่วยป้องกันโรคได้

เมื่อคนไข้สั่งน้ำมูก จาม ขยี้ตาหรือจมูกมักจะมีเชื้อโรคตกค้างอยู่ที่มือ เมื่อไปหยิบ หรือจับสิ่งของต่างๆ เช่น ลูกบิดประตู ก๊อกน้ำ ฯลฯ เชื้อจะแพร่กระจายไปยังคนรอบข้าง

การล้างมือด้วยสบู่... แม้จะทำให้ใจซื่อไม่ได้ แต่ก็ทำให้มือสะอาดขึ้นได้ประมาณ 90% ครับ...

    แหล่งที่มา:

  • ขอขอบพระคุณ > Soap and water as good as sanitizers to clean hands > http://today.reuters.com/news/articlenews.aspx?type=&storyid=2007-01-04T195524Z_01_N04176236_RTRUKOC_0_US-SOAP.xml&src=nl_ushealth1400 > January 4, 2007.
  • นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์ จัดทำ > ๒ มกราคม ๒๕๕๐.
  • ขอขอบพระคุณ > โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี + อาจารย์เทวินทร์ อุปนันท์ IT + หน่วยรังสีกรรม > สนับสนุนทางเทคนิค + อินเตอร์เน็ต.
  • ขอขอบพระคุณ > ศูนย์มะเร็งลำปาง + อาจารย์ ณรงค์ ม่วงตานี และอาจารย์เทพรัตน์ บุณยะประภูติ IT + กลุ่มงานรังสีวินิจฉัย > สนับสนุนทางเทคนิค + อินเตอร์เน็ต.
  • เชิญอ่าน "บ้านสาระ" ที่นี่ > http://gotoknow.org/blog/talk2u