ข้อเสนอ 3 ข้อ ปี 2566 แก่สหกรณ์ประเภท สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งแรกของประเทศไทย สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด


ข้อเสนอ 3 ข้อ ปี 2566 แก่สหกรณ์ประเภท สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งแรกของประเทศไทย

วันนี้เป็นวันประชุมใหญ่ สหกรณ์ประเภทสหกรณ์สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งแรก ของประเทศไทย
คือ สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด   https://cpd.upbean.co.th

สหกรณ์แห่งนี้มีนายทะเบียนสหกรณ์ และรองนายทะเบียนสหกรณ์ เป็นสมาชิกสหกรณ์
อยู่มากมาย

จัดขึ้นที่ Royal Jubilee Ballroom ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  ประชุมเวลา 9.00 น. เริ่มลงทะเบียนเวลา 06.30 น.

ขอเสนอ 3 ข้อต่อที่ประชุมใหญ่ ผ่านสื่อออนไลน์ ในการให้บริการสมาชิกสหกรณ์ (เจ้าของ) สหกรณ์ ดังนี้

1. ขอให้สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด จัดให้มีการเลือกตั้งล่วงหน้ากระจายไปตามภูมิภาค
    สมาชิกหลายท่าน ไม่ว่างในวันประชุมใหญ่  หรือบางท่านอยู่ไกลโพ้น มาประชุมใหญ่ไม่ได้
    
    และขอใหดำเนินการเป็นแบบอย่าง ตามหลักการสหกรณ์ สากลที่ 2 
    ใช้การเลือกตัง one member one vote ในสหกรณ์ขั้นปฐม
 
2. ขอให้สหกรณ์ จ่ายเงินเฉลี่ยคืน (patronage refund) แก่สมาชิกผู้ใช้บริการฝากเงิน
   ตามหลักการสหกรณ์สากลที่ 3 เช่นเดียวกับสมาชิกสหกรณ์ผู้กู้ด้วย 

     จากผลการประชุม กนง. ในวันที่ 25 ม.ค. 2566  
     คณะกรรมการฯ มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25%       
     จาก 1.25% เป็น 1.50% ต่อปี โดยให้มีผลทันที 

3. ขอให้สหกรณ์ ตั้งกองทุนช่วยเหลือสมาชิกผู้ค้าประกันเงินกู้ (บางส่วน) แก่สมาชิกผุ้ค้ำประกัน เป็นรายกรณี
    อย่างเช่น กรณีผู้กู้เสียชีวิตลง สมาชิกสหกรณ์ผู้ค้ำประกันเป็นผู้มีรายได้น้อย หนี้เยอะ ผู้ค้ำประกันและครอบครัวของ     ผู้ค้ำประกันจะได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก ขอให้สหกรณ์ของพวกเราได้ช่วยเหลือสมาชิกเหล่านั้นด้วย  

พีระพงศ์ วาระเสน บ๊อบบี้
Peeraphong Bobbie  Varasen 
สมาชิก(เจ้าของร่วม)สหกรณ์ เลขที่ 10xxx
29 มกราคม 2566

 ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี