เมื่อครู่ก่อนหน้า  ( วันเสาร์ ที่ 6 ธันวาคม 2550 ) ไปส่งลูกที่ตึกรังษีเกษม สถานที่แห่งนี้ชั้นล่วงใช้เป็นศูนย์ GTXNAN2  ด้วยความที่เราเห็นว่า ตึกนี้สง่างดงาม มีความเก่าแก่แต่ยังขาดการสื่อสาร และบางส่วนควรซ่อมเสริม ( ทราบว่าทางโรงเรียนที่มีภาระค่าใช้จ่ายร่วม 5 ล้านในการสร้างตึกใหม่อยู่ด้านหลังตึกนี้ ) จึงนั่งมองอยู่ด้านนอกอาคารว่าจะทำอย่างไรดี กะว่าจะชักชวนผู้มีจิตใจ ที่อยากให้ตึกเก่าแก่แห่งนี้อยู่ไปนาน ๆ  ได้มาพูดคุย เสนอแนะ มาร่วมกันดูแลสภาพตึกรังษีเกษมด้วยจิตอาสา

                         ครูอู๋  เป็นครูที่เคยบอกเราว่า เธอสนใจอยากให้มีการบอกเล่าสืบสานประวัติตึก ( ความจริงครูน่านคริสเตียนและศิษย์ผู้เกี่ยวข้อง เชื่อว่าล้วนสนในตึกนี้เพราะเห็นเด่นสง่า ) เราว่าจะร่วมมือกันอย่างไร ตึกนี้สร้างจากมิตรภาพ ความรัก ความปรารถดีร่วมกันในอดีต

                         หลังจากนั้น เราแสวงหาข้อมูลจากหนังสือ และไต่ถามผู้อาวุโส ทราบจากคำเล่าของป้าเดือน ( ดวงเดือน วิทยศักดิ์ ) ว่า ป้าเป็นลูกศิษย์ครูจงดี ครูใหญ่ รร.รังษีเกษม  ท่านนี้เป็นคุณแม่ครูชูวิทย์ วุฒิการณ์  สามีของครูจงดีเป็นครูใหญ่ รร.ลินกัน ป้าเรียนอยู่ ป.2 รร.บนย้ายไปเรียน ป.3 รร.ล่าง ชื่อรังษีเกษมและชื่อตึกเป็นนามพระราชทาน  ครูอู๋ และ Staff ( ครูนาย - ครูแต๋ว )คณะทำงานศูนย์ฯ  มีความตั้งใจที่จะย้อนยุคเรียนรู้และให้ทุกคนเห็นคุณค่าตึกเก่าในอดีต

                         หลังจากนั่งดูตึกอยู่ในเวลาพอสมควร จึงเดินไปที่ใช้สองของตึก รู้จักคุณเครือมัน เรืองรุ่ง เป็นแม่บ้านทำความสะอาด เธอเป็นภรรยาของลุงคุณสมหมาย เรืองรุ่ง  เจ้าหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยของ นคศ.ล่าง  คุณเครือวัลย์ฯ มีบุตรชายชื่อนายธนวัฒน์ฯ เรียนอยู่ปี 2 วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน เธอและสามีพักอยู่ชั้น 2 และมีส่วนดูแลตึกรังษีเกษมแห่งนี้อยู่

                         จำคำพูดของคุณพิจักขณ์ฯ ( พูดผ่าน อ.เสาวลักษณ์ฯ )ว่า ตึกแบบเดียวกันเขาเคยไปเห็นที่อเมริกามาก่อน  ในการมาดูสถานที่เพื่อใช้เป็นศูนย์ส่งเสริมฯ นั้น ขอเลือกตึกนี้ซึ่งทางคณะผู้บริหารโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษาไม่ขัดข้อง สำหรับตึกลินกัน (ด้านล่างของภาพตึกรังษีเกษม : ภาพบันทึกเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2549 )  อยู่บริเวณที่เราเรียกว่า นคศ.บน ตึกมีความเก่าและงดงามไม่แพ้กันทางโรงเรียนฯใช้เป็นอาคารสำนักงานฯ