QA วันละดัชนี : 2. เป้าประสงค์ของสำนักงานเลขานุการ

  
    จากบันทึกที่แล้ว  (คลิ๊ก) ผมลองเสนอปรับเปลี่ยนพันธกิจของสำนักงาน และเพื่อให้เป้าประสงค์สอดคล้องกับพันธกิจ จึงขอเสนอปรับเป้าประสงค์ของสำนักงาน แบบยังไม่สรุปชัดเจนผ่านท่าน blog ด้วยครับ

    เป้าประสงค์เดิมของสำนักงานเลขานุการ

    1. เป็นสำนักงานเลขานุที่มีปฏิบัติการที่ดี อยู่ในระดับแนวหน้าของ
มหาวิทยาลัยนเรศวรในด้านการให้บริการ
    2. เป็นสำนักงานเลขานุการที่มีการพัฒนางานประจำไปสู่งานวิจัยและเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของคณะสหเวชศาสตร์
    3. เป็นสำนักงานเลขานุการที่มีฐานข้อมูลงานบริการการศึกษา จากงานวิจัยสถาบัน และเป็นประโยชน์ต่อการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะสหเวชศาสตร์
    4. เป็นสำนักงานเลขานุการที่มีการสนับสนุนให้บริการวิชาการ ในระดับมืออาชีพ
    5. เป็นสำนักงานเลขานุการที่สร้างความประทับใจให้กับผู้รับบริการ ด้วยมารยาทอันดีงาม
   
    ขอเสนอปรับเปลี่ยนเป้าประสงค์ที่ 5 ดังนี้ครับ

     5. เป็นสำนักงานเลขานุการที่บุคลากรทุกคนมี ค่านิยมร่วมของคณะสหเวชศาสตร์  หรือ AHS Core Values

       เชิญชาว Office KM และผู้สนใจ ร่วมกันแสดงข้อคิดเห็นได้ครับ


                                                                                        บอย สหเวช
                                                                                         5 ม.ค. 49

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ความเห็น (4)

ชรินทร์,กมลพร,บะ,เกตุ
IP: xxx.137.48.4
เขียนเมื่อ 
ผมมองว่าเราน่าจะปรับพันธกิจให้ชัดก่อนดีไหมก่อนที่จะมาถึงเป้าประสงค์
ญ.เกต
IP: xxx.137.48.4
เขียนเมื่อ 
เห็นด้วยค่ะ แต่อยากให้กำหนดพันธกิจที่ต้องการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนด้วยค่ะ
บอย
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 
เห็นด้วยแล้ว
วายุส์ ก้อย ยุ้ย
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 
แก้ข้อ 5 เป็นสำนักงานเลขานุการที่มีการดำรงศิลปวัฒนธรรมไทยอย่างยั่งยืน

หมายเลขบันทึก

71033

เขียน

05 Jan 2007 @ 15:43
()

แก้ไข

11 Feb 2012 @ 16:56
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก