ผลสืบเนื่องจากการที่ปัจจุบันทุกหน่วยงานคงหลีกเลี่ยงไม่พ้นกับการต้องจัดทำข้อมูลเพื่อสนองความต้องการของหน่วยงานกลาง ไม่ว่าจะเป็น การรายงานข้อมูลตามระบบ KPIs, การรายงานข้อมูลเพื่อสนับสนุนข้อมูลด้านประกันคุณภาพ, การรายงานข้อมูลเพื่อตอบสนองต่อ กพร. ตลอดจนการรายงานข้อมูลประจำปีของหน่วยงานเอง  ซึ่งแน่นอนว่า แต่ละเจ้าภาพ ก็จะต้องการข้อมูลที่แตกต่างกัน บางครั้งข้อมูลเดียวกัน  แต่นิยามต่างกัน เงื่อนไขในการรายงานต่างกัน และที่สำคัญมีรูปแบบการรายงาน แตกต่างกันด้วย ที่ผ่านมาถึงแม้ว่าเราจะมีการจัดเก็บฐานข้อมูลที่สำคัญ ๆ  บางส่วนไว้บ้างแล้ว แต่เมื่อถึงเวลาผู้รับผิดชอบที่จะต้องทำหน้าที่จัดทำรายงานต่าง ๆ ก็จะต้องมาสกัด ซึ่งถ้าข้อมูลที่มีอยู่ไม่ครอบคลุมตามเงื่อนไขที่ต้องการ ก็จะต้องเป็นภาระต่อเจ้าหน้าที่ ในการประสานข้อมูลตรงจากภาควิชาเจ้าของข้อมูล และจะมีปัญหาทุกครั้งที่มีการจัดทำรายงาน
                จากปัญหาต่าง ๆ ตรงนี้ ทำให้รองคณบดีที่ทำหน้าที่รับผิดชอบระบบสารสนเทศของคณะฯ ได้ตั้งคณะทำงานย่อยขึ้นมา เพื่อมาพิจารณาร่วมกันว่า จากการที่คณะ/หน่วยงาน ต้องจัดทำข้อมูลเพื่อสนองรายงานต่าง ๆ ข้างต้นนั้น  มีข้อมูลส่วนใดบ้างที่เหมือนกันสามารถดึงมาได้เลย  มีข้อมูลส่วนใดบ้างที่จะต้องจัดทำเพิ่มเติมจากฐานข้อมูลเดิมที่เรามีอยู่  ซึ่งคณะทำงานย่อยชุดนี้ โจทย์ที่ได้รับคือ เราจะมาวิเคราะห์ร่วมกันเฉพาะในส่วนของมูลที่จะต้องตอบสนองการรายงานข้อมูลตามระบบ KPIs, การรายงานข้อมูลเพื่อสนับสนุนข้อมูลด้านประกันคุณภาพ, การรายงานข้อมูลเพื่อตอบสนองต่อ กพร. ทั้งนี้หากมีข้อมูลที่หน่วยงานต้องการเพิ่มเติมเพื่อตอบสนองการบริหารงานของหน่วยนั้น ก็ให้แจ้ง requirement เพิ่มเติมมาได้

        คณะทำงานย่อยชุดนี้ ได้มีการประชุมสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ทุกวันศุกร์ เป็นเวลาเกือบ 3 เดือน และวันนี้ (5 มกราคม 2550) ถือเป็นโอกาสดีของการเริ่มศักราชใหม่ ทางท่านรองฯ ที่รับผิดชอบ จึงได้นำเสนอรายงานความคืบหน้าที่ได้ดำเนินการไปบ้างแล้ว โดยทางคณะทำงานย่อย ได้นำตัวชี้วัดต่าง ๆ ที่จะต้องตอบคำถามของทั้ง 3 เจ้าภาพหลัก มาพิจารณาหาจุดเหมือน เติมจุดต่าง แล้วเรานำสิ่งที่เราวิเคราะห์ได้ นำเสนอให้หน่วยงานและทีมบริหารที่เกี่ยวข้องในวันนี้ ได้รับทราบ และให้นำกลับไปพิจารณา  เสริมแต่งให้สมบูรณ์ และสวยงามยิ่งขึ้น เพื่อที่จะได้ส่งมอบต่อผู้พัฒนาระบบในการวิเคราะห์ออกแบบฐานข้อมูล และวิเคราะห์เพื่อออกแบบระบบงานต่อไป
 
     ระบบนี้ จะสำเร็จได้ผู้ที่มีบทบาทสำคัญที่สุด ไม่ใช่โปรแกรมเมอร์  ไม่ใช่ผู้พัฒนาระบบ แต่คือคนหน้างานทุกคน  ที่จะต้องเข้าใจเนื้องานที่รับผิดชอบ  และที่สำคัญต้องบอกความต้องการของตัวเองได้ โปรแกรมเมอร์ และผู้พัฒนาระบบ เป็นเพียงคนที่สร้างฝันของเราให้สำเร็จแค่นั้น  โดยมีผู้บริหารเป็นกำลังใจเสริม

      เมื่อระบบนี้สำเร็จ  แน่นอนว่า ข้อมูลที่เรามีอยู่จะไม่เป็นข้อมูลต่อไป  จะแปรเปลี่ยนเป็นสารสนเทศที่มีจิตวิญญาณ ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของหน่วยงานได้ทุกด้าน ที่สำคัญ ผู้บริหารสามารถนำสารสนเทศดังกล่าวนี้ ไปใช้เพื่อวางแผนและบริหารงานในอนาคตได้

       ในฐานะที่ดิฉันทำงานเกี่ยวกับการต้องทำรายงานข้อมูลเพื่อสนับสนุนข้อมูลด้านประกันคุณภาพของคณะฯ มาหลายปี เรารู้สึกเหมือนยกภูเขาออกจากอก ต่อไปไม่ว่ารายงานจะมารูปแบบไหน ต้องการข้อมูลเมื่อไหร่  เราให้ได้ทันทีค่ะ  และที่สำคัญข้อมูลทุกตัวที่รายงาน จะเป็นข้อมูลที่มาจากฐานเดียวกัน และมีความแม่นยำ ตรวจสอบได้

       งาน QA  หรืองานไหน ๆ ก็จะไม่น่าเบื่ออีกต่อไป ดิฉันหวังเช่นนั้น

ปล.  ดิฉันกะลังพยาย้าม พยายาม load รูปตัวเองขึ้นไปใหม่  แต่มัน error ตลอด ยังไงก็ดูรูป รัตติยา junior ไปก่อนนะคะ  รับรองสำเนาถูกต้องมาเลยค่ะ