ที่ขึ้นต้นประโยค ที่ว่า จะเริ่มทำอะไร เราทุกคนที่เกี่ยวข้องต้องรู้จักการล้างใจ  หรือได้รับการปลูกสร้างแรงบันดาลใจก่อน 

    มีความจำเป้นอย่างยิ่ง ถึง คุณ อำนวย จะเก่งอย่างไร  แน่แค่ไหน แต่ถ้าคุณ กิจ หรือ คุณ เอื้อ ไม่มีใจ   ยังยึดติดกับ ความเป็นตัวตนของตนเอง  การขับเคลื่อน KM  หรือ การขับเคลื่อนอย่างอื่นๆ ก็จะยาก เพราะ ใจของคนเหล่านั้นเค้าปิด  ดังนั้น คุณ อำนวย ต้องเรียนรู้ วิธีการกระบวนการล้างใจ   หรือ กระบวนการ สร้งแรงบรรดาลใจก่อน   นีคือสิ่มที่สำคัญ   ถ้าคุณจุดไฟ (แรงบรรดาลใจ)ติดแล้ว คุณ อำนวย แค่พัดให้มีลมนิดเดียว ไฟก็จะลุกติดตลอด

       ขอย่ำ ใช้ได้กับทุกงาน  เช่น เมื่อ 2 วันก่อน บริษัท แห่งหนึ่ง พยายามที่จะปรับกระบวนการประเมินผลงานประจำปี  จาก ประเมินรายบุคคล แบบ ปี ละ 2 ครั้ง ตามความรู้สึก   มาเป็นแบบ balance score card ที่มีตัววัดเป็นตัวที่ใช้ในการประเมินแทน  และ มีการจะประเมิน ค่างาน ประเมินจาก competency  ทักษะที่เพิ่มขึ้น   แต่ ทั้งหมด ทำไม่ได้หรอกถ้า ผู้บริหาร ระดับสูง และ กลางยังไม่เปิดใจ     เพราะทุกคนพูดแต่ว่าจะวัดออกแล้วจะตีค่าอย่างไร  วัด อย่างไร   แต่ไม่มีใครพูดเลยว่า ทำอย่างไรในฐานะ ผู้นำ  ที่จะช่วยให้ตัววัดนั้นที่ตั้วมาประสบผลสำเร็จ  เรามองแต่ผลลัพธื ไม่มองกระบวนการที่ทำให้ผลลัพธ์นั้นสำเร็จ   เดินทางในป่า ก็เป็นนักเดินทางแบบหลงป่า

  เพื่อน มีความเห็นอย่างไรบ้าง  หรือ มีประสบการ์ณในการล้างใจ   สร้างแรงบรรดาลใจด้วยวิธีการอย่างไร ขอมา ลปรร ด้วยครับ