คนดีวันละคน : (3) นายณรงค์ แฉล้มวงศ์

ความเป็นปราชญ์ของคุณณรงค์อยู่ที่ความสามารถในการตั้งคำถามกับสิ่งที่เกิดขึ้นโดยรอบตัว และหาคำตอบจากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นและจากการทดลองของตนเองและของสมาชิกของชมรม

                          

                                    คุณณรงค์  แฉล้มวงศ์

         คุณณรงค์ แฉล้มวงศ์ เป็นปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดพิจิตรและเป็นประธานชมรมเกษตรธรรมชาติ จ.พิจิตร    ปัจจุบันอายุ 61 ปี   เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ   การทำไร่นาสวนผสมและการเป็นวิทยากรสอนวิชาเกษตรปลอดสารพิษในโรงเรียน  จำนวนกว่า 10 โรงเรียน   ดังตัวอย่างในโรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ  อ.ตะพานหิน  จ.พิจิตร

         ตัวจริงเสียงจริงของคุณณรงค์มีอยู่ในวีซีดี การจัดการความรู้เกษตรปลอดสารพิษ จ.พิจิตร ของ สคส.

         ความเป็นปราชญ์ของคุณณรงค์อยู่ที่ความสามารถในการตั้งคำถามกับสิ่งที่เกิดขึ้นโดยรอบตัว   และหาคำตอบจากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นและจากการทดลองของตนเองและของสมาชิกของชมรม

         เมื่อวันที่ 15 ต.ค.48  ฝ่ายวิชาการ สกว. เชิญคุณณรงค์มาเป็นวิทยากรร่วมอภิปรายเรื่อง การวิจัยกับการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์  โดยอภิปรายร่วมกับ ศ. ดร. อมเรศ  ภูมิรัตน,  ศ. ดร. พีระศักดิ์  ศรีนิเวศน์  และครูบาสุทธินันท์  ปรัชญพฤทธิ์   โดยมีผมเป็นผู้ดำเนินการอภิปราย   ผมประทับใจว่าปราชญ์ชาวบ้านกับปราชญ์ชาวมหาวิทยาลัยระดับสติปัญญาเท่าเทียมกัน

         คุณณรงค์มีปณิธานต้องการเป็นครู   ตั้งใจไว้ว่าเมื่ออายุ 50 ปีจะเริ่มถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียนและผู้สนใจ   และคุณณรงค์ก็ได้ปฏิบัติตามปณิธานนี้   จนเป็นที่ยอมรับนับถือทั่วจังหวัดพิจิตร

วิจารณ์  พานิช
 31 ธ.ค.49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailand

คำสำคัญ (Tags)#ปราชญ์ชาวบ้าน#พิจิตร#คนดีวันละคน#491231#ณรงค์ แฉล้มวงศ์

หมายเลขบันทึก: 70969, เขียน: 05 Jan 2007 @ 09:00 (), แก้ไข: 05 Jun 2012 @ 10:27 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก


ความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 
  • ในศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกอำนวยพรให้ท่านอาจารย์และครอบครัวประสบความสุขดังที่พึงปรารถนาทั้งปวงตลอดปีและตลอดไปนะคะ
  • ได้เริ่มเขียนบลอกตามคำแนะนำของท่านอาจารย์แล้ว โดยมีคุณเมตตาเป็นพี่เลี้ยงและกำลังใจค่ะ
  • มอ.ติดตามบลอกของท่านอาจารย์ทุกวันค่ะ
  • และขณะนี้บุคลากรทุกคนกำลังใจจดใจจ่อกับ "รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง" เมื่อวันที่ 3 มค. 50 ก็ได้รับบทที่ 1 จาก รศ.จันทนีแล้วค่ะ

ผมตั้งใจว่าจะเริ่มต้น "ABC เหนือล่าง สกว. กรณี จ. พิจิตร" ด้วยการต่อยอด (ร่วม ลปรร. ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ) กับปราชญ์ชาวบ้านกลุ่มคุณสุรเดช คุณณรงค์ อยู่พอดีเลยครับ

ครูที่มีความรู้และทักษะที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน สมควรได้รับการยกย่องเป็นอย่างยิ่งค่ะ
ด.ช.พงศธร
IP: xxx.122.225.4
เขียนเมื่อ 

( ตาของหนูเองครับ ตาหนูเก่งอยู่แล้ว )และใจดีด้วย...

( จากหลานชาย )