สังคมยอดปรารถนาคือสังคมที่ไม่ทอดทิ้งกัน   ช่วยเหลือเกื้อกูลกันโดยไม่หวังผลตอบแทน   ได้รับผลตอบแทนทางใจ  มีความสุข  อิ่มอกอิ่มใจที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่น

         ที่ รพ.สงขลานครินทร์มีกิจกรรมอาสาสมัครมาตั้งแต่ปี 2542   มีอาสาสมัครรวมประมาณ 200 คนจากทุกสาขาอาชีพ   ช่วยเหลือผู้ป่วยเรื้อรัง  ผู้ป่วยระยะสุดท้ายหรือผู้ป่วยบ้านไกล


         ผู้สนใจอ่านได้จาก http://medinfo.psu.ac.th/mednews2/file/11novemer_2006.pdf

         อาสาสมัครในโรงพยาบาลสามารถช่วยเหลืองานได้อีกหลายเรื่อง   มีตัวอย่างที่ดีคืออาสาสมัครของโรงพยาบาลของมูลนิธิฉือจี้ ไต้หวัน

วิจารณ์  พานิช
31 ธ.ค.49